Seminaryjny Wieczór Wiary Luty 2019

W naszym seminarium w  czwartek 21 lutego 2019 r. miał miejsce kolejny, oparty na kerygmacie, wieczór wiary. Punktem kerygmatu, który rozważaliśmy było narodzenie z Ducha, a postacią którą świetnie to obrazowała był Nikodem.  Konferencję poprowadził ks. Marcin Gołębiewski, który przy użyciu świecy, jasno opisał życie chrześcijanina w relacji z Panem Jezusem.

Al. Daniel Konik

[ngg src=”galleries” ids=”175″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”30″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Seminaryjny Wieczór Wiary – Styczeń 2019

17 stycznia 2019r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie przybyła młodzież na kolejny Seminaryjny Wieczór Wiary.

           Tematem przewodnim spotkania był kolejny punkt kerygmatu – wiara i nawrócenie. Podczas spotkania na auli seminaryjnej dk. Bartosz Ojdana wygłosił konferencję, po której nastąpiła adoracja w kaplicy.  Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu rozważano fragmenty Psalmu 23 przy akompaniamencie kolęd.

            Następny Seminaryjny Wieczór Wiary odbędzie się 21 lutego 2019r. na który już teraz serdecznie zapraszamy.

Al.Mateusz Krasowski

[ngg src=”galleries” ids=”173″ display=”basic_thumbnail” number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Seminaryjny Wieczór Wiary – Grudzień

            W czwartek 13 grudnia 2018 roku odbył się trzeci wieczór wiary w tym roku szkolnym. Wieczór wiary był poświęcony trzeciemu punktowi kerygmatu, czyli zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Postacią biblijną, na której skupiliśmy się podczas tego spotkania była Matka Boża. Klerycy przygotowali przedstawienie na podstawie 37 rozdziału księgi Ezechiela, dotyczącego ożywienia wysuszonych kości. Następnie dk. Patryk Nagórny wygłosił konferencję, po czym skierowaliśmy się do kaplicy w celu adoracji.

Al. Daniel Konik

[ngg src=”galleries” ids=”170″ display=”basic_thumbnail” number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Seminaryjny wieczór wiary – prawda o grzechu i potrzeba nawrócenia

Piętnastego Listopada odbył się drugi w roku akademickim 2017/2018 Seminaryjny Wieczór Wiary. Zgodnie z duchem tegorocznych Wieczorów, opartych na cyklu spotkań bohaterów Nowego Testamentu z Jezusem, jego tematem było spotkanie Jezusa z Marią Magdaleną. Przedmiotem zaś rozważań kerygmatyczne prawda o grzechu i potrzebie nawrócenia. Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu rozważano Psalm 51. Adorację poprowadzoną przez alumnów Michała Dziedzica, Dawida Bołtmana z roku pierwszego i Beniamina Sęktasa z roku piątego, poprzedziła katecheza wygłoszona przez diakona Michała Siduniaka. Diakon w swoich rozważaniach pochylił się szczególnie na „grzechach języka”. Wprowadzeniem do tej katechezy była drama przedstawiająca uwikłanie człowieka w grzech, niewiarę w piekło i odrzucenie Bożej miłości.

Al. Beniamin Sęktas

[ngg src=”galleries” ids=”161″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”50″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

 

Seminaryjny Wieczór Wiary – Październik 2018

W trzeci czwartek października, tj. 18 października 2018 r. rozpoczęliśmy kolejny cykl wieczorów wiary. W tym roku brać klerycka postanowiła poprowadzić spotkania Seminaryjnych Wieczorów Wiary na podstawie kerygmatu, zatem tematem tego wieczoru wiary była Miłość Boża. Postanowiliśmy również połączyć z kerygmatem postaci biblijne. Również budowa samych wieczorów wiary została zmieniona – najpierw jest konferencja na auli, a później adoracja. Konferencję na auli poprowadził ks. Dariusz Kucharek podczas której poczęstował uczestników cukierkami „Michałki”, po czym udaliśmy się na adorację do kaplicy.

Al. Daniel Konik

[ngg src=”galleries” ids=”163″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”30″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Podsumowanie Wieczorów Wiary 2017/2018

17 maja 2018 r. miało miejsce podsumowanie tegorocznych Seminaryjnych Wieczorów Wiary, które były poświęcone Darom Ducha Świętego. Spotkanie rozpoczęło się wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz wspólną modlitwą Godziny Czytań, nastepnie konferencja, którą wygłosił ks. Dariusz Kucharek. Ojciec duchowny WSD nawiązał do odmawianej przez kleryków modlitwy kardynała Suenensa i jego osoby. Po konferencji nastąpiło spotkanie z Panem Jezusem w krótkiej, cichej adoracji, a następnie obecni odśpiewali hymn do Ducha Świętego. W dalszej części uczestnicy udali się do refektarza na agapę – wspólne dzielenie się owocami tegorocznych Seminaryjnych Wieczorów Wiary.

Al. Daniel Konik

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”142″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”40″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Styczniowa adoracja w WSD

            Pierwszy raz w nowym roku kalendarzowym, czyli 18 stycznia, Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie gościło młodzież męską z Diecezji Drohiczyńskiej na kolejnym Wieczorze Wiary. Tematem tego spotkania był dar męstwa. Na wstępie odśpiewano Hymn do Ducha Świętego. Diakon Michał Sawicki podczas konferencji podkreślił fundamentalne znaczenie tego daru w pracy i życiu każdego chrześcijanina. Następnie odbyła się adoracja eucharystyczna połączona z rozważaniami, przygotowanymi przez alumnów Seminarium. Na zakończenie uczestnikom rozdano obrazki z przedstawieniami patronów tego spotkania – błogosławionych męczenników z Pariacoto.

Al.Arkadiusz Szmurło

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”130″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

„Dar rady”- Wieczór wiary w WSD

            14 grudnia 2017r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie przybyło kilkudziesięciu młodych mężczyzn, którzy przyjechali na kolejny już Seminaryjny Wieczór Wiary.

            Na początku spotkania odśpiewano Hymn do Ducha Świętego, który jest tematem przewodnim spotkań w bieżącym roku akademickim. Następnie konferencję na temat zsyłanego przez Ducha Świętego daru rady wygłosił al. Bartosz Margański, który ukazał działanie tego daru w naszym życiu, a w szczególności w życiu duchowym. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu rozważano fragmenty Pisma Świętego przy akompaniamencie pieśni do Ducha Świętego.

            Następny Seminaryjny Wieczór Wiary odbędzie się 18 stycznia 2018r., na który już teraz serdecznie zapraszamy.

al. Mateusz Krasowski

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”127″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”30″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Wieczór wiary -listopad

Zgonie z naszą seminaryjną tradycją – w trzeci czwartek miesiąca, 16 listopada odbył się Seminaryjny Wieczór Wiary. Spotkanie, które zgromadziło liczną grupę młodzieży męskiej z parafii naszej diecezji, wpisało się w aktualny program duszpasterski Kościoła w Polsce, który skupia nasza uwagę na osobie Ducha Świętego i roli jaką spełnia w życiu chrześcijanina. Temat: dar rozumu, bowiem tegoroczne spotkania są poświęcone poszczególnym darom Ducha Św. Konferencję wygłosił dk. Sylwester Grzeszczuk, w której podkreślił, że dar rozumu – to dar poznania, co jest tak naprawdę ważne, wartościowe. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa koronką do Ducha Świętego. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy na najbliższe spotkanie – wyjątkowo tydzień wcześniej – 14 grudnia, z uwagi na święta Bożego Narodzenia.

 

al. Maciej Koszewski

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”120″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Kolejny rok Seminaryjnych Wieczorów Wiary

19 października zainaugurowany został już czwarty rok spotkań dla młodzieży męskiej, w ramach Seminaryjnych Wieczorów Wiary. W tym roku tematyka spotkań będzie dotyczyła siedmiu darów Ducha Św. i włączać się będzie w tematykę całego roku duszpasterskiego, który poświęcony będzie właśnie Duchowi Świętemu.

Wieczory Wiary odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca, w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie i w całości są przygotowywane przez alumnów. Pierwszym punktem jest krótka konferencja, wprowadzającą w temat spotkania, a następnie rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie której klerycy prowadzą rozważania. Zawsze jest kilku księży gotowych służyć młodzieży sakramentem pokuty.

Co sprawia, że młodzi ludzie chcą przyjeżdżać w czwartkowe wieczory do seminarium? „Dobra atmosfera, dobry klimat” – mówi 12-letni Kuba, jeden z najmłodszych uczestników. Jego starszy kolega, 20-letni Maciek dodaje: „Warto przyjechać i poświęcić trochę czasu Panu Bogu, aby nabrać duchowych sił na kolejny miesiąc nauki i pracy.” Celem adoracji jest właśnie stworzenie okazji i przestrzeni na spotkanie młodych z Bogiem. Nie jest to akcja powołaniowa. Sukcesu kleryków nie będzie się mierzyć liczbą chłopców, którzy w przyszłości wstąpią w szeregi WSD, ale liczbą osób wracających z adoracji z przemienionym sercem.

Seminaryjne Wieczory Wiary to jednak nie tylko spotkanie w kaplicy, ale również… w seminaryjnej kawiarence. Chłopcy mają okazję porozmawiać z klerykami oraz rówieśnikami, nawet z drugiego końca diecezji. „Można tu poznać wielu wartościowych ludzi i dowiedzieć się trochę o tym, jak wygląda życie seminaryjne od środka” – mówi 17-letni Błażej. Z kolei dla alumnów te czwartkowe spotkania są miłą odmiana od szarej codzienności. „Chłopcy wnoszą tu wiele pozytywnej energii. Kaplica i kawiarenka aż tętnią życiem!” – zauważa al. Piotr.

Każdy, kto chciałby przekonać się, że warto poświęcić czasem trochę czasu Panu Bogu, może szukać informacji o kolejnych Wieczorach Wiary na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy!

Al. Rafał Oleksiuk

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”117″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”27″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]