MODERATORZY

Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL

REKTOR

Rektorem jest od 2003 roku. Przed objęciem tej funkcji był przez wiele lat ojcem duchownym w naszym seminarium.

Ks. mgr lic. Łukasz Borzęcki

PREFEKT

Prefektem jest od 2021 roku. Wcześniej pracował w naszej diecezji jako wikariusz i studiował prawo kanoniczne i ekumenizm.

Ks. dr Dariusz Kucharek

OJCIEC DUCHOWNY

Ojcem duchownym jest od 2013 roku. Pracował w diecezji jako wikariusz, a lata poprzedzające pracę w seminarium, spędził a Rzymie i Jerozolimie studiując nauki biblijne.

Ks. mgr Piotr Jurczak

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY

Dyrektorem administracyjnym jest od 2014 roku. Wcześniej pracował w diecezji jako wikariusz i proboszcz.

PROFESOROWIE

Ks. dr Piotr Arbaszewski (od 2009) – teologia małżeństwa i rodziny

Ks. dr Mariusz Bartosiak (od 2012) – proseminarium, prawo kanoniczne, prawo wyznaniowe

Ks. dr Jarosław Błażejak (od 2006) – teologia duchowości, wprowadzenie do modlitwy

Ks. mgr lic. Łukasz Borzęcki (od 2021) – kancelaria

mgr Iwona Ciałkiewicz (od 2014) – fonetyka, ćwiczenia logopedyczne

Ks. dr Jerzy Cudny (od 2008) – prawo kanoniczne

Ks. dr Zenon Czumaj (od 2011) – historia Kościoła, historia sztuki, ochrona zabytków

Ks. mgr Zbigniew Domirski (od 2003) – psychologia pastoralna, teorie osobowości

Ks. dr Łukasz Gołębiewski (od 2009) – teologia moralna

Ks. mgr lic. Marcin Gołębiewski (od 2016) – katechetyka, j. włoski

Ks. mgr Krzysztof Kisielewicz (od 2009) – pedagogika

Ks. dr Dariusz Kucharek (od 2013) – język grecki i język hebrajski, biblistyka Starego i Nowego Testamentu, wprowadzenie do pisma świętego

Ks. dr Dariusz Kujawa (od 2019) – homiletyka

Ks. dr Andrzej Lubowicki (od 2011) – teologia pastoralna

Ks. mgr lic. Mirosław Łaziuk (od 1996) – prawo kanoniczne

Ks. dr Janusz Łoniewski (od 1979) – dyscypliny filozoficzne

Ks. dr Krzysztof Malinowski (od 2006) – dyscypliny filozoficzne

Ks. dr Sławomir Mazur (od 1997) – teologia moralna oraz teoria i praktyka spowiedzi

Ks. dr Krzysztof  Mielnicki (od 2005) – wprowadzenie w chrześcijaństwo, katechetyka i metodyka pracy umysłowej

mgr Anna Młynarz – szkoła językowa (od 2016) – język angielski

Ks. dr Krzysztof Napiórkowski (od 2012) – archeologia biblijna

Ks. mgr lic. Wojciech Piotrowski (od 2017) – misjologia

Ks. dr Rafał Pokrywiński (od 2015) – ekumenizm i teologia fundamentalna

Ks. mgr Jarosław Rosłon (od 2018) – wychowanie fizyczne

Ks. dr Zbigniew Rostkowski (od 1990) – biblistyka Starego i Nowego Testamentu, teologia biblijna

Ks. dr Jarosław Rzymski (od 2008) – teologia dogmatyczna, wprowadzenie w chrześcijaństwo

Ks. mgr Błażej Samociuk (od 2019) – muzyka kościelna

Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski (od 1991) – liturgika, wprowadzenie do liturgii

Ks. dr Wodzisław Szczepanik (od 2014) – dyscypliny filozoficzne

Ks. dr Roman Szmurło (od 2000) – patrologia, język łaciński

Ks. dr Andrzej Ulaczyk (od 1995) – katolicka nauka społeczna

Ks. dr Piotr Wójcik (od 2012) – bioetyka, etyka, antropologia

Ks. dr Tomasz Żukowski (od 2008) – psychologia rozwojowa i ogólna