KOŁO RÓŻAŃCOWE

PAPIEŻE /I NIE TYLKO/ O RÓŻAŃCU
 
Papież Leon XII każdego roku swojego pontyfikatu pisał encyklikę na temat Różańca, niestrudzenie nawołując do jego odmawiania.
Papież Pius XII, który sam odmawiał wszystkie 15 tajemnic, bardzo często przypominał:
Pokładamy wielką ufność w Różańcu Świętym jako środku na uleczenie zła, które trapi nasze czasy.
Jan XXIII w czasie swego pięcioletniego pontyfikatu mówił 38 razy na temat modlitwy różańcowej i także codziennie odmawiał cały Różaniec.
Jan Paweł II natomiast mówił prosto – że jest ona jego ulubioną modlitwą.
Św. Karol Boromeusz przypisywał nawrócenia i uświęcenia wielu wiernych w swojej diecezji nabożeństwu różańcowemu. Jako biskup zarządził, aby przy każdym kościele w jego diecezji umieszczono figurę Maryi.
Św. Klemens Hofbauer nawracał największych grzeszników przez gorliwe odmawianie Różańca.
Kiedy jestem wzywany do chorego – mówił – który, wiem, że nie chce pojednać się z Bogiem, odmawiam po drodze Różaniec. I kiedy przychodzę do niego jestem pewny, że bardzo będzie chciał przyjąć sakramenty Kościoła.
Arcybiskup Sheen, słynny kaznodzieja, zapytał:
Chcielibyście wiedzieć, dlaczego jest tyle chaosu we współczesnym świecie? Nie odmawia się wystarczająco wielu różańców.
Św. Ludwik de Montford, kiedy miał pięć lat, rozpoczął codzienne odmawianie Różańca. Jako kapłan mówił:
Gorąco was proszę o odmawianie Różańca każdego dnia. Kiedy zbliży się śmierć, będziecie błogosławić ten dzień i tę godzinę w której przyjęliście tę zachętę. Ten, kto sieje w swoim sercu błogosławieństwo Jezusa i Maryi, zbierze też wiekuiste błogosławieństwo w niebie
Kiedy Zdrowaś Maryjo odmawiane jest z uwagą, nabożeństwem, pokorą, staje się młotem przeciwko diabłu, uświęceniem duszy, marszem kroczących do nieba, pieśnią Nowego Testamentu, radością Maryi, chwałą Trójcy Świętej.
 
SKUTECZNOŚĆ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
 
Zadziwiające, że dzieciom w Fatimie Matka Boża przedstawiła się mówiąc: Jestem Królową Różańca Świętego. Mogła przecież użyć swojego największego i najwspanialszego tytułu i powiedzieć: Jestem Bożą Rodzicielką. Mogła wybrać swój drugi tytuł: Jestem Niepokalanym Poczęciem. Nazwała siebie jednak Królową Różańca Świętego. Uczyniła to dla podkreślenia znaczenia Różańca. Maryja prosiła o tę modlitwę we wszystkich sześciu objawieniach. Kiedy zapytano Hiacyntę, na czym najbardziej zależało Matce Bożej, odpowiedziała:
Na codziennym odmawianiu modlitwy różańcowej.
Członkowie Koła Różańcowego odmawiają 1 wyznaczoną tajemnicę różańcową każdego dnia w wyznaczonej intencji. Każdego miesiąca intencje oraz tajemnice dla poszczególnych osób ulegają zmianie.

Intenecje różańcowe na czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2019 r.

Czerwiec 2019

 

W intencji nowo wyświęconych diakonów i prezbiterów.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 4C 11. Ks. Maciej Domańszczyński
2. Ks. Marcin Szymanik 5C 12. Ks. Grzegorz Konopacki
3. Ks. Jarosław Rzymski 1R 13. Ks. Łukasz Redosz 1B
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 2R 14. Dk. Eugeniusz Wintow 2B
5. Ks. Tomasz Szmurło 3R 15. Ks. Sylwester Grzeszczuk 3B
6. Ks. Zenon Czumaj 4R 16. Ks. Bartosz Margański 4B
7. Ks. Tomasz Żukowski 5R 17. Ks. Michał Sawicki 5B
8. Ks. Adam Pańczuk 18. O. Dariusz Kucharek 1C
9. Ks. Grzegorz Zasłonka 19. Dawid Bołtman 2C
10. Ks. Krzysztof Antolik 20. Michał Dziedzic 3C

 

W intencji biskupa Tadeusza z okazji 5 lat pasterzowania w naszej diecezji oraz w intencji biskupa seniora Antoniego z okazji 25-lecia sakry biskupiej.
1. Karol Łuniewski 3B 11. Dk. Paweł Sierakowski 3R
2. Karol Młynarczyk 4B 12. Dk. Arkadiusz Szmurło 4R
3. Daniel Piotrowski 5B 13. Wojciech Wdowiński 5R
4. Daniel Konik 1C 14. Dk. Mateusz Gołoś
5. Mateusz Krasowski 2C 15. Dk. Patryk Nagórny
6. Piotr Zdzieborski 3C 16. Dk. Mateusz Roguski
7. Radosław Kalicki 4C 17. Dk. Michał Siduniak
8. Rafał Oleksiuk 5C 18.    
9. Piotr Wyszomierski 1R 19.    
10. Dk. Beniamin Sęktas 2R 20.    

al.Daniel Konik

Lipiec 2019

 

O dobrą pogodę, obfite plony i wszelkie potrzebne łaski dla pracujących na roli. W intencji nowo wyświęconych diakonów i prezbiterów.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 5C 11. Ks. Maciej Domańszczyński
2. Ks. Marcin Szymanik 1R 12. Ks. Grzegorz Konopacki 1B
3. Ks. Jarosław Rzymski 2R 13. Ks. Łukasz Redosz 2B
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 3R 14. Dk. Eugeniusz Wintow 3B
5. Ks. Tomasz Szmurło 4R 15. Ks. Sylwester Grzeszczuk 4B
6. Ks. Zenon Czumaj 5R 16. Ks. Bartosz Margański 5B
7. Ks. Tomasz Żukowski 17. Ks. Michał Sawicki 1C
8. Ks. Adam Pańczuk 18. O. Dariusz Kucharek 2C
9. Ks. Grzegorz Zasłonka 19. Dawid Bołtman 3C
10. Ks. Krzysztof Antolik 20. Michał Dziedzic 4C

 

O liczne i święte powołania, a w szczególności do naszego seminarium.
1. Karol Łuniewski 4B 11. Paweł Sierakowski 4R
2. Karol Młynarczyk 5B 12. Arkadiusz Szmurło 5R
3. Daniel Piotrowski 1C 13. Wojciech Wdowiński
4. Daniel Konik 2C 14. Dk. Mateusz Gołoś
5. Mateusz Krasowski 3C 15. Dk. Patryk Nagórny
6. Piotr Zdzieborski 4C 16. Dk. Mateusz Roguski
7. Radosław Kalicki 5C 17. Dk. Michał Siduniak
8. Rafał Oleksiuk 1R 18.    
9. Piotr Wyszomierski 2R 19.    
10. Beniamin Sęktas 3R 20.    

al.Daniel Konik

Sierpień 2019

 

O potrzebne łaski dla wszystkich uzależnionych i trzeźwiejących. W intencji nowo wyświęconych diakonów i prezbiterów.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 1R 11. Ks. Maciej Domańszczyński 1B
2. Ks. Marcin Szymanik 2R 12. Ks. Grzegorz Konopacki 2B
3. Ks. Jarosław Rzymski 3R 13. Ks. Łukasz Redosz 3B
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 4R 14. Dk. Eugeniusz Wintow 4B
5. Ks. Tomasz Szmurło 5R 15. Ks. Sylwester Grzeszczuk 5B
6. Ks. Zenon Czumaj 16. Ks. Bartosz Margański 1C
7. Ks. Tomasz Żukowski 17. Ks. Michał Sawicki 2C
8. Ks. Adam Pańczuk 18. O. Dariusz Kucharek 3C
9. Ks. Grzegorz Zasłonka 19. Dawid Bołtman 4C
10. Ks. Krzysztof Antolik 20. Michał Dziedzic 5C

 

O dobrą pogodę, obfite plony i wszelkie potrzebne łaski dla pracujących na roli.
1. Karol Łuniewski 5B 11. Paweł Sierakowski 5R
2. Karol Młynarczyk 1C 12. Arkadiusz Szmurło
3. Daniel Piotrowski 2C 13. Wojciech Wdowiński
4. Daniel Konik 3C 14. Dk. Mateusz Gołoś
5. Mateusz Krasowski 4C 15. Dk. Patryk Nagórny
6. Piotr Zdzieborski 5C 16. Dk. Mateusz Roguski
7. Radosław Kalicki 1R 17. Dk. Michał Siduniak 1B
8. Rafał Oleksiuk 2R 18.    
9. Piotr Wyszomierski 3R 19.    
10. Beniamin Sęktas 4R 20.    

al.Daniel Konik

Wrzesień 2019

 

Za dzieci i młodzież rozpoczynające nowy rok szkolny. O potrzebne łaski dla wszystkich uzależnionych i trzeźwiejących. W intencji nowo wyświęconych diakonów i prezbiterów.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 2R 11. Ks. Maciej Domańszczyński 2B
2. Ks. Marcin Szymanik 3R 12. Ks. Grzegorz Konopacki 3B
3. Ks. Jarosław Rzymski 4R 13. Ks. Łukasz Redosz 4B
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 5R 14. Dk. Eugeniusz Wintow 5B
5. Ks. Tomasz Szmurło 15. Ks. Sylwester Grzeszczuk 1C
6. Ks. Zenon Czumaj 16. Ks. Bartosz Margański 2C
7. Ks. Tomasz Żukowski 17. Ks. Michał Sawicki 3C
8. Ks. Adam Pańczuk 18. O. Dariusz Kucharek 4C
9. Ks. Grzegorz Zasłonka 19. Dawid Bołtman 5C
10. Ks. Krzysztof Antolik 1B 20. Michał Dziedzic 1R

 

Dziękczynnie za akcje duszpasterskie i wakacje oraz o święte i liczne powołania do naszego seminarium.
1. Karol Łuniewski 1C 11. Paweł Sierakowski
2. Karol Młynarczyk 2C 12. Arkadiusz Szmurło
3. Daniel Piotrowski 3C 13. Wojciech Wdowiński
4. Daniel Konik 4C 14. Dk. Mateusz Gołoś
5. Mateusz Krasowski 5C 15. Dk. Patryk Nagórny
6. Piotr Zdzieborski 1R 16. Dk. Mateusz Roguski 1B
7. Radosław Kalicki 2R 17. Dk. Michał Siduniak 2B
8. Rafał Oleksiuk 3R 18.    
9. Piotr Wyszomierski 4R 19.    
10. Beniamin Sęktas 5R 20.    

al.Daniel Konik

KOŁO KSM

Artykuły powiązane z grupą:

KOŁO SPORTOWE

Artykuły powiązane z grupą:

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

Artykuły powiązane z grupą:

KOŁO HISTORYCZNE

Artykuły powiązane z grupą:

KOŁO MISYJNE

Artykuły powiązane z grupą: