KOŁO RÓŻAŃCOWE

PAPIEŻE /I NIE TYLKO/ O RÓŻAŃCU
 
Papież Leon XII każdego roku swojego pontyfikatu pisał encyklikę na temat Różańca, niestrudzenie nawołując do jego odmawiania.
Papież Pius XII, który sam odmawiał wszystkie 15 tajemnic, bardzo często przypominał:
Pokładamy wielką ufność w Różańcu Świętym jako środku na uleczenie zła, które trapi nasze czasy.
Jan XXIII w czasie swego pięcioletniego pontyfikatu mówił 38 razy na temat modlitwy różańcowej i także codziennie odmawiał cały Różaniec.
Jan Paweł II natomiast mówił prosto – że jest ona jego ulubioną modlitwą.
Św. Karol Boromeusz przypisywał nawrócenia i uświęcenia wielu wiernych w swojej diecezji nabożeństwu różańcowemu. Jako biskup zarządził, aby przy każdym kościele w jego diecezji umieszczono figurę Maryi.
Św. Klemens Hofbauer nawracał największych grzeszników przez gorliwe odmawianie Różańca.
Kiedy jestem wzywany do chorego – mówił – który, wiem, że nie chce pojednać się z Bogiem, odmawiam po drodze Różaniec. I kiedy przychodzę do niego jestem pewny, że bardzo będzie chciał przyjąć sakramenty Kościoła.
Arcybiskup Sheen, słynny kaznodzieja, zapytał:
Chcielibyście wiedzieć, dlaczego jest tyle chaosu we współczesnym świecie? Nie odmawia się wystarczająco wielu różańców.
Św. Ludwik de Montford, kiedy miał pięć lat, rozpoczął codzienne odmawianie Różańca. Jako kapłan mówił:
Gorąco was proszę o odmawianie Różańca każdego dnia. Kiedy zbliży się śmierć, będziecie błogosławić ten dzień i tę godzinę w której przyjęliście tę zachętę. Ten, kto sieje w swoim sercu błogosławieństwo Jezusa i Maryi, zbierze też wiekuiste błogosławieństwo w niebie
Kiedy Zdrowaś Maryjo odmawiane jest z uwagą, nabożeństwem, pokorą, staje się młotem przeciwko diabłu, uświęceniem duszy, marszem kroczących do nieba, pieśnią Nowego Testamentu, radością Maryi, chwałą Trójcy Świętej.
 
SKUTECZNOŚĆ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
 
Zadziwiające, że dzieciom w Fatimie Matka Boża przedstawiła się mówiąc: Jestem Królową Różańca Świętego. Mogła przecież użyć swojego największego i najwspanialszego tytułu i powiedzieć: Jestem Bożą Rodzicielką. Mogła wybrać swój drugi tytuł: Jestem Niepokalanym Poczęciem. Nazwała siebie jednak Królową Różańca Świętego. Uczyniła to dla podkreślenia znaczenia Różańca. Maryja prosiła o tę modlitwę we wszystkich sześciu objawieniach. Kiedy zapytano Hiacyntę, na czym najbardziej zależało Matce Bożej, odpowiedziała:
Na codziennym odmawianiu modlitwy różańcowej.
Członkowie Koła Różańcowego odmawiają 1 wyznaczoną tajemnicę różańcową każdego dnia w wyznaczonej intencji. Każdego miesiąca intencje oraz tajemnice dla poszczególnych osób ulegają zmianie.

Intencje KŻR na listopad 2019

W intencji licznych i świętych powołań do naszego seminarium.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 4R 11. Ks. Maciej Domańszczyński 4B
2. Ks. Marcin Szymanik 5R 12. Ks. Grzegorz Konopacki 5B
3. Ks. Jarosław Rzymski 13. Ks. Łukasz Redosz 1C
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 14. Ks. Eugeniusz Wintow 2C
5. Ks. Tomasz Szmurło 15. Ks. Sylwester Grzeszczuk 3C
6. Ks. Zenon Czumaj 16. Ks. Bartosz Margański 4C
7. Ks. Tomasz Żukowski 17. Ks. Michał Sawicki 5C
8. Ks. Adam Pańczuk 1B 18. Ks. Patryk Nagórny 1R
9. Ks. Grzegorz Zasłonka 2B 19. Ks. Mateusz Roguski 2R
10. Ks. Krzysztof Antolik 3B 20. Ks. Michał Siduniak 3R

 

W intencji zmarłych kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz misjonarzy.
1. O. Dariusz Kucharek 1C 11. Piotr Wyszomierski
2. Maciej Mieszczyński 2C 12. Dk. Beniamin Sęktas
3. Michał Dziedzic 3C 13. Dk. Paweł Sierakowski
4. Karol Młynarczyk 4C 14. Dk. Arkadiusz Szmurło
5. Daniel Piotrowski 5C 15. Wojciech Wdowiński
6. Daniel Konik 1R 16.    
7. Mateusz Krasowski 2R 17.    
8. Piotr Zdzieborski 3R 18.    
9. Radosław Kalicki 4R 19.    
10. Rafał Oleksiuk 5R 20.    

al.Daniel Konik

KOŁO KSM

Artykuły powiązane z grupą:

KOŁO SPORTOWE

Artykuły powiązane z grupą:

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

Artykuły powiązane z grupą:

KOŁO HISTORYCZNE

Artykuły powiązane z grupą:

KOŁO MISYJNE

Artykuły powiązane z grupą: