KOŁO RÓŻAŃCOWE

PAPIEŻE /I NIE TYLKO/ O RÓŻAŃCU
 
Papież Leon XII każdego roku swojego pontyfikatu pisał encyklikę na temat Różańca, niestrudzenie nawołując do jego odmawiania.
Papież Pius XII, który sam odmawiał wszystkie 15 tajemnic, bardzo często przypominał:
Pokładamy wielką ufność w Różańcu Świętym jako środku na uleczenie zła, które trapi nasze czasy.
Jan XXIII w czasie swego pięcioletniego pontyfikatu mówił 38 razy na temat modlitwy różańcowej i także codziennie odmawiał cały Różaniec.
Jan Paweł II natomiast mówił prosto – że jest ona jego ulubioną modlitwą.
Św. Karol Boromeusz przypisywał nawrócenia i uświęcenia wielu wiernych w swojej diecezji nabożeństwu różańcowemu. Jako biskup zarządził, aby przy każdym kościele w jego diecezji umieszczono figurę Maryi.
Św. Klemens Hofbauer nawracał największych grzeszników przez gorliwe odmawianie Różańca.
Kiedy jestem wzywany do chorego – mówił – który, wiem, że nie chce pojednać się z Bogiem, odmawiam po drodze Różaniec. I kiedy przychodzę do niego jestem pewny, że bardzo będzie chciał przyjąć sakramenty Kościoła.
Arcybiskup Sheen, słynny kaznodzieja, zapytał:
Chcielibyście wiedzieć, dlaczego jest tyle chaosu we współczesnym świecie? Nie odmawia się wystarczająco wielu różańców.
Św. Ludwik de Montford, kiedy miał pięć lat, rozpoczął codzienne odmawianie Różańca. Jako kapłan mówił:
Gorąco was proszę o odmawianie Różańca każdego dnia. Kiedy zbliży się śmierć, będziecie błogosławić ten dzień i tę godzinę w której przyjęliście tę zachętę. Ten, kto sieje w swoim sercu błogosławieństwo Jezusa i Maryi, zbierze też wiekuiste błogosławieństwo w niebie
Kiedy Zdrowaś Maryjo odmawiane jest z uwagą, nabożeństwem, pokorą, staje się młotem przeciwko diabłu, uświęceniem duszy, marszem kroczących do nieba, pieśnią Nowego Testamentu, radością Maryi, chwałą Trójcy Świętej.
 
SKUTECZNOŚĆ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
 
Zadziwiające, że dzieciom w Fatimie Matka Boża przedstawiła się mówiąc: Jestem Królową Różańca Świętego. Mogła przecież użyć swojego największego i najwspanialszego tytułu i powiedzieć: Jestem Bożą Rodzicielką. Mogła wybrać swój drugi tytuł: Jestem Niepokalanym Poczęciem. Nazwała siebie jednak Królową Różańca Świętego. Uczyniła to dla podkreślenia znaczenia Różańca. Maryja prosiła o tę modlitwę we wszystkich sześciu objawieniach. Kiedy zapytano Hiacyntę, na czym najbardziej zależało Matce Bożej, odpowiedziała:
Na codziennym odmawianiu modlitwy różańcowej.
Członkowie Koła Różańcowego odmawiają 1 wyznaczoną tajemnicę różańcową każdego dnia w wyznaczonej intencji. Każdego miesiąca intencje oraz tajemnice dla poszczególnych osób ulegają zmianie.

Intencje KŻR na Styczeń 2020

W intencji licznych i świętych powołań do naszego seminarium.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 11. Ks. Maciej Domańszczyński 1C
2. Ks. Marcin Szymanik 12. Ks. Grzegorz Konopacki 2C
3. Ks. Jarosław Rzymski 13. Ks. Łukasz Redosz 3C
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 14. Ks. Eugeniusz Wintow 4C
5. Ks. Tomasz Szmurło 15. Ks. Sylwester Grzeszczuk 5C
6. Ks. Zenon Czumaj 1B 16. Ks. Bartosz Margański 1R
7. Ks. Tomasz Żukowski 2B 17. Ks. Michał Sawicki 2R
8. Ks. Adam Pańczuk 3B 18. Ks. Patryk Nagórny 3R
9. Ks. Grzegorz Zasłonka 4B 19. Ks. Mateusz Roguski 4R
10. Ks. Krzysztof Antolik 5B 20. Ks. Michał Siduniak 5R

 

O owocne przeżycie czasu sesji i egzaminu Ex Universa.
1. O. Dariusz Kucharek 3C 11. Piotr Wyszomierski
2. Maciej Mieszczyński 4C 12. Dk. Beniamin Sęktas
3. Michał Dziedzic 5C 13. Dk. Paweł Sierakowski
4. Karol Młynarczyk 1R 14. Dk. Arkadiusz Szmurło 1B
5. Daniel Piotrowski 2R 15. Wojciech Wdowiński 2B
6. Daniel Konik 3R 16.    
7. Mateusz Krasowski 4R 17.    
8. Piotr Zdzieborski 5R 18.    
9. Radosław Kalicki 19.    
10. Rafał Oleksiuk 20.    

al.Karol Młynarczyk

KOŁO KSM

Artykuły powiązane z grupą:

KOŁO SPORTOWE

Artykuły powiązane z grupą:

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

Artykuły powiązane z grupą:

KOŁO HISTORYCZNE

Artykuły powiązane z grupą:

KOŁO MISYJNE

Artykuły powiązane z grupą: