KOŁO RÓŻAŃCOWE

PAPIEŻE /I NIE TYLKO/ O RÓŻAŃCU
 
Papież Leon XII każdego roku swojego pontyfikatu pisał encyklikę na temat Różańca, niestrudzenie nawołując do jego odmawiania.
Papież Pius XII, który sam odmawiał wszystkie 15 tajemnic, bardzo często przypominał:
Pokładamy wielką ufność w Różańcu Świętym jako środku na uleczenie zła, które trapi nasze czasy.
Jan XXIII w czasie swego pięcioletniego pontyfikatu mówił 38 razy na temat modlitwy różańcowej i także codziennie odmawiał cały Różaniec.
Jan Paweł II natomiast mówił prosto – że jest ona jego ulubioną modlitwą.
Św. Karol Boromeusz przypisywał nawrócenia i uświęcenia wielu wiernych w swojej diecezji nabożeństwu różańcowemu. Jako biskup zarządził, aby przy każdym kościele w jego diecezji umieszczono figurę Maryi.
Św. Klemens Hofbauer nawracał największych grzeszników przez gorliwe odmawianie Różańca.
Kiedy jestem wzywany do chorego – mówił – który, wiem, że nie chce pojednać się z Bogiem, odmawiam po drodze Różaniec. I kiedy przychodzę do niego jestem pewny, że bardzo będzie chciał przyjąć sakramenty Kościoła.
Arcybiskup Sheen, słynny kaznodzieja, zapytał:
Chcielibyście wiedzieć, dlaczego jest tyle chaosu we współczesnym świecie? Nie odmawia się wystarczająco wielu różańców.
Św. Ludwik de Montford, kiedy miał pięć lat, rozpoczął codzienne odmawianie Różańca. Jako kapłan mówił:
Gorąco was proszę o odmawianie Różańca każdego dnia. Kiedy zbliży się śmierć, będziecie błogosławić ten dzień i tę godzinę w której przyjęliście tę zachętę. Ten, kto sieje w swoim sercu błogosławieństwo Jezusa i Maryi, zbierze też wiekuiste błogosławieństwo w niebie
Kiedy Zdrowaś Maryjo odmawiane jest z uwagą, nabożeństwem, pokorą, staje się młotem przeciwko diabłu, uświęceniem duszy, marszem kroczących do nieba, pieśnią Nowego Testamentu, radością Maryi, chwałą Trójcy Świętej.
 
SKUTECZNOŚĆ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
 
Zadziwiające, że dzieciom w Fatimie Matka Boża przedstawiła się mówiąc: Jestem Królową Różańca Świętego. Mogła przecież użyć swojego największego i najwspanialszego tytułu i powiedzieć: Jestem Bożą Rodzicielką. Mogła wybrać swój drugi tytuł: Jestem Niepokalanym Poczęciem. Nazwała siebie jednak Królową Różańca Świętego. Uczyniła to dla podkreślenia znaczenia Różańca. Maryja prosiła o tę modlitwę we wszystkich sześciu objawieniach. Kiedy zapytano Hiacyntę, na czym najbardziej zależało Matce Bożej, odpowiedziała:
Na codziennym odmawianiu modlitwy różańcowej.
Członkowie Koła Różańcowego odmawiają 1 wyznaczoną tajemnicę różańcową każdego dnia w wyznaczonej intencji. Każdego miesiąca intencje oraz tajemnice dla poszczególnych osób ulegają zmianie.

Intencje różańcowe na lipiec, sierpień i wrzesień 2021

Lipiec 2021

 

O błogosławieństwo dla pracujących w rolnictwie

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 5R 11. Ks. Grzegorz Konopacki 5B
2. Ks. Marcin Szymanik 12. Ks. Łukasz Redosz 1C
3. Ks. Jarosław Rzymski 13. Ks. Eugeniusz Wintow 2C
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 14. Ks. Sylwester Grzeszczuk 3C
5. Ks. Tomasz Szmurło 15. Ks. Bartosz Margański 4C
6. Ks. Zenon Czumaj 16. Ks. Michał Sawicki 5C
7. Ks. Tomasz Żukowski 1B 17. Ks. Patryk Nagórny 1R
8. Ks. Adam Pańczuk 2B 18. Ks. Mateusz Roguski 2R
9. Ks. Krzysztof Antolik 3B 19. Ks. Michał Siduniak 3R
10. Ks. Maciej Domańszczyński 4B 20. Ks. Wojciech Wdowiński 4R

 

O liczne i święte powołania zakonne oraz kapłańskie, w szczególności do naszego seminarium.
1. O. Dariusz Kucharek 1C 11.    
2. Maciej Mieszczyński 2C 12.    
3. Michał Dziedzic 3C 13.    
4. Karol Młynarczyk 4C 14.    
5. Daniel Piotrowski 5C 15.    
6. Dk. Daniel Konik 1R 16.    
7. Dk. Mateusz Krasowski 2R 17.    
8. Dk. Piotr Zdzieborski 3R 18.    
9. Sylwester Drużba 4R 19.    
10. Karol Łuniewski 5R 20.    

al. Karol Młynarczyk

Sierpień 2021

 

O liczne i święte powołania zakonne oraz kapłańskie, w szczególności do naszego seminarium.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 11. Ks. Grzegorz Konopacki 1C
2. Ks. Marcin Szymanik 12. Ks. Łukasz Redosz 2C
3. Ks. Jarosław Rzymski 13. Ks. Eugeniusz Wintow 3C
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 14. Ks. Sylwester Grzeszczuk 4C
5. Ks. Tomasz Szmurło 15. Ks. Bartosz Margański 5C
6. Ks. Zenon Czumaj 1B 16. Ks. Michał Sawicki 1R
7. Ks. Tomasz Żukowski 2B 17. Ks. Patryk Nagórny 2R
8. Ks. Adam Pańczuk 3B 18. Ks. Mateusz Roguski 3R
9. Ks. Krzysztof Antolik 4B 19. Ks. Michał Siduniak 4R
10. Ks. Maciej Domańszczyński 5B 20. Ks. Wojciech Wdowiński 5R

 

O dar prawdziwej wolności dla osób uzależnionych
1. O. Dariusz Kucharek 2C 11.    
2. Maciej Mieszczyński 3C 12.    
3. Michał Dziedzic 4C 13.    
4. Karol Młynarczyk 5C 14.    
5. Daniel Piotrowski 1R 15.    
6. Dk. Daniel Konik 2R 16.    
7. Dk. Mateusz Krasowski 3R 17.    
8. Dk. Piotr Zdzieborski 4R 18.    
9. Sylwester Drużba 5R 19.    
10. Karol Łuniewski 20.    

al. Karol Młynarczyk

Wrzesień 2021

 

O dary Ducha Świętego  dla dzieci i młodzieży

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 11. Ks. Grzegorz Konopacki 2C
2. Ks. Marcin Szymanik 12. Ks. Łukasz Redosz 3C
3. Ks. Jarosław Rzymski 13. Ks. Eugeniusz Wintow 4C
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 14. Ks. Sylwester Grzeszczuk 5C
5. Ks. Tomasz Szmurło 1B 15. Ks. Bartosz Margański 1R
6. Ks. Zenon Czumaj 2B 16. Ks. Michał Sawicki 2R
7. Ks. Tomasz Żukowski 3B 17. Ks. Patryk Nagórny 3R
8. Ks. Adam Pańczuk 4B 18. Ks. Mateusz Roguski 4R
9. Ks. Krzysztof Antolik 5B 19. Ks. Michał Siduniak 5R
10. Ks. Maciej Domańszczyński 1C 20. Ks. Wojciech Wdowiński

 

O liczne i święte powołania zakonne oraz kapłańskie, w szczególności do naszego seminarium.
1. O. Dariusz Kucharek 3C 11.    
2. Maciej Mieszczyński 4C 12.    
3. Michał Dziedzic 5C 13.    
4. Karol Młynarczyk 1R 14.    
5. Daniel Piotrowski 2R 15.    
6. Dk. Daniel Konik 3R 16.    
7. Dk. Mateusz Krasowski 4R 17.    
8. Dk. Piotr Zdzieborski 5R 18.    
9. Sylwester Drużba 19.    
10. Karol Łuniewski 20.    

al. Karol Młynarczyk

KOŁO KSM

Artykuły powiązane z grupą:

KOŁO SPORTOWE

Artykuły powiązane z grupą:

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

Artykuły powiązane z grupą:

KOŁO HISTORYCZNE

Artykuły powiązane z grupą:

KOŁO MISYJNE

Artykuły powiązane z grupą: