SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Adoracja dla młodzieży 18.02.2016 13

Eutrapelia 9.02.2016 04

Turnie Domanowo 14.01.2016 08

Rekolekcje 2016 71

plakat

plakat

ADD 1 B

ksap_zakony_droh_rel 082