Tag Archive for: formacja stała kapłanów

Gościniec niepodległości – konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

            Pod tą nazwą 20 października 2018 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie odbyła się konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Główną tematyką konferencji był udział Kościoła katolickiego w odradzaniu się narodowości polskiej.

            Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu „Bogurodzica”. Następnie rektor Wyższego Seminarium Duchownego przywitał zebranych: Jego Ekscelencję Tadeusza Pikusa, Biskupa Drohiczyńskiego, prelegentów konferencji, a także dyrektorów muzeów, przedstawicieli szkół, księży, osoby życia konsekrowanego i alumnów.

            Na wstępie, prowadzący spotkanie ks. dr Zenon Czumaj, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie, nawiązując do słów prymasa Wyszyńskiego „Pierwsza miłość po Bogu należy się ojczyźnie”, podkreślił znaczenie patriotyzmu oraz rolę Kościoła w odzyskaniu niepodległości.

            Następnie odbył się referat „Książeczki do nabożeństwa na straży zachowania polskości w okresie zaborów”, który wygłosił ks. dr hab. Tomasz Moskal z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podkreślił on, że modlitewniki i śpiewniki wydawane w okresie zaborów, odegrały nie tylko ważną rolę religijną, ale uchroniły przed zanikiem języka polskiego wśród ludności polskiej ze wszystkich warstw społecznych. Często były jedynym źródłem pisanego języka polskiego.

            Kolejny wykład, pod tytułem „Jasna Góra na polskich drogach ku niepodległości”, wygłosił o. dr Dariusz Cichor z Klasztoru Ojców Paulinów we Włodawie. Mówił on o znaczeniu klasztoru jasnogórskiego w podtrzymaniu ducha patriotyzmu w trudnych dla naszej ojczyzny momentach.

            Ostatni wykład: „Okoliczności wskrzeszenia diecezji podlaskiej w 1918 r.” wygłosił dr Rafał Dmowski z Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  Przybliżył okoliczności kasaty diecezji janowskiej, czyli podlaskiej po powstaniu styczniowym oraz jej odrodzenia w roku 1918, kiedy niepodległość odzyskiwała również nasza ojczyzna. W odrodzeniu diecezji podkreślił szczególną rolę ks. inf. Henryka Przeździeckiego, późniejszego Biskupa Siedleckiego.

            Po referatach odbyła się dyskusja. Na pytania zgromadzonych gości odpowiadali prelegenci konferencji. Następnie ks. dr Krzysztof Irek z Diecezji Sandomierskiej zaprezentował swoją książkę „Sługa Boży Ksiądz Biskup Zygmunt Łoziński. Opowieść o świecie, którego już nie ma”.

            Spotkanie podsumował ks. bp Tadeusz Pikus, który udzielił wszystkim zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

            Następnie wszyscy udali się na poczęstunek do refektarza seminaryjnego.

Al. Karol Młynarczyk

[ngg src=”galleries” ids=”159″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”40″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]