Tag Archive for: immatrykulacja

Kolejny rok akademicki rozpoczęty

1 października w Wyższym Seminarium Duchownym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie uroczyście zainaugurowano kolejny rok akademicki.

Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. bp Piotr Sawczuk. Obecni byli również ks. bp senior Antoni Dydycz, przedstawiciele Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, seminariów z Siedlec, Białegostoku, wykładowcy i moderatorzy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji kultury, osoby życia konsekrowanego oraz alumni.

Ksiądz biskup Piotr Sawczuk w homilii zaznaczył, że rozpoczęcie roku akademickiego przypada w pierwszy czwartek miesiąca, a więc w dniu szczególnej modlitwy o powołania. Jest to również dzień, w którym Kościół wspomina św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Pasterz podkreślił w homilii: „Kościół przyznał jej tytuł Doktora Kościoła, mówiąc, że Tereska może nas wszystkich wiele nauczyć i może nam wiele wymodlić”. Przypomniał również słowa św. Teresy, które wypowiedziała po wstąpieniu do klasztoru: „Przybyłam tutaj, aby zbawić dusze, a nade wszystko, by modlić się za kapłanów”. Wspomniał również o potrzebie wsparcia modlitewnego kandydatów do kapłaństwa: „Chcemy wytrwale prosić Boga o pomoc, o łaskę robotników gotowych do pracy przy wielkim żniwie. Chcemy to czynić z pokorą i oddaniem, chcemy w to wołanie angażować całą wspólnotę Kościoła Drohiczyńskiego (…). Chcemy też z wdzięcznością wobec Boga witać każdego kandydata do kapłaństwa, towarzyszyć mu w drodze formacji i na różne sposoby wspierać, by mógł upewnić się co do słuszności wyboru i jak najlepiej przygotować, by mógł też zabezpieczyć się przed zagrożeniami, które mogą przyjść”.

Kolejna część uroczystości miała miejsce w auli seminaryjnej. Ksiądz rektor Tadeusz Syczewski przywitał wszystkich zebranych na uroczystości. Zostało również przedstawione sprawozdanie z przebiegu ubiegłego roku akademickiego w seminarium. Bardzo ważnym elementem uroczystości było ślubowanie alumna pierwszego roku – Sylwestra Drużby, pochodzącego z parafii św. Michała Archanioła w Starejwsi. Przedstawiciel Papieskiego Wydziału Teologicznego ks. dr Andrzej Persidok wręczył indeks nowoprzyjętemu alumnowi.

Nieodłączną częścią każdego rozpoczęcia nowego roku akademickiego jest pierwszy wykład inauguracyjny. Ks. prof. Waldemar Cisło, przewodniczący polskiej sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, podjął temat „Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Podkreślił, że chrześcijanie w Europie mogą wiele nauczyć się od chrześcijan bliskowschodnich. Przypomniał, że na Bliskim Wschodzie ciągle giną chrześcijanie, którzy są prześladowani za swoją wiarę. Zwrócił również uwagę, że cały czas potrzebują oni pomocy chrześcijan europejskich, mimo tego, że w ostatnim czasie nieco mniej mówi się, a nawet zapomniano o sytuacji chrześcijan w Syrii czy Libanie.

Oprawę muzyczną zarówno podczas Mszy świętej, jak i części naukowej przygotował chór KOE z Sokołowa Podlaskiego.

Tekst – al. Karol Młynarczyk

Zdjęcia – al. Piotr Zdzieborski

[ngg src=”galleries” ids=”217″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″ images_per_page=”55″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

63. rok akademicki w WSD Drohiczyn zainaugurowany

Gdy na auli seminaryjnej rozlega się dźwięk pieśni „Gaudeamus igitur”, to znak, iż wakacje dobiegły już końca. 3 października z ust rektora, ks. dr hab. Tadeusza Syczewskiego, padłysłowa: „63. rok akademicki uważam za otwarty”, które potwierdziły, iż rozpoczął się kolejny okres zmagań naukowych i formacji 14 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.

Uroczystości inauguracyjne rozpoczęły się Eucharystią pod przewodnictwem ks. bpa dr Piotra Sawczuka, który pierwszy raz przeżywał inaugurację w roli ordynariusza drohiczyńskiego. W czasie homilii ks. dr Piotr Arbaszewski, wykładowca teologii małżeństwa na drohiczyńskiej uczelni, przypomniał, iż w obecnych czasach widać jak bardzo spełniają się słowa Pana Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Łk 10, 2). Rzeczywiście na pierwszy rok zgłosił się tylko jeden alumn.Ks. Piotr apelował, by modlić się o dobrych pasterzy. Przywołał piękny obraz barokowego malarza Pietera Brueghela młodszego, który na swoim obrazie „Dobry Pasterz” ukazał scenę, gdy zalęknione owce uciekają i ratują się przed wilkiem, dzięki temu, że ich pasterz oddał siebie na pożarcie wilkom.

Drugą część inauguracji odbyła się na auli seminaryjnej, gdzie po powitaniach, przeczytane zostało sprawozdanie za rok akademicki 2018/2019 oraz immatrykulacja alumna Macieja Mieszczyńskiego – studenta I roku. Nieodłącznym elementem uroczystości jest wykład inauguracyjny. W tym roku wygłosił go pan dr Tomasz Michalski, specjalista od spraw bezpieczeństwa, związany z Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowieoraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Przybliżył on zagadnienie fundamentalizmu religijnego, w szczególności jego występowanie w islamie. Zarówno Mszę Świętą, jak i część naukową, uświetnił swoim śpiewem Chór Kameralny KOE z Sokołowa Podlaskiego pod dyrekcją pani Anety Mroczek.

 

al. Rafał Oleksiuk

[ngg src=”galleries” ids=”192″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″ images_per_page=”40″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Inauguracja roku akademickiego 2018/19

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, sprawowaną przez wielu kapłanów, której przewodniczył ks. bp Tadeusz Pikus. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Mielnicki. Przypomniał on, że kluczowym pytaniem w życiu każdego człowieka, nie powinno być „Czego ja chcę?”, lecz „Czego chce ode mnie Jezus?”. Zwrócił uwagę, że właśnie okres sześcioletniej formacji seminaryjnej jest czasem, w którym alumni mogą znaleźć odpowiedź na to pytanie. Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się na aulę WSD. Po uroczystym odśpiewaniu „Gaude Mater Polonia”, ks. rektor z wielką atencją przywitał gości: kapłanów naszej diecezji, przedstawicieli seminariów z Ełku, Siedlec, Białegostoku, Łomży i Warszawy – Pragi, delegatów z Uniwersytetu w Białymstoku i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, a także przybyłych samorządowców i przedstawicieli różnych urzędów. Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja alumnów pierwszego roku. Są to: Dawid Bołtman z parafii Wniebowzięcia NMP w Brańsku, Michał Dziedzic z parafii  Wniebowzięcia NMP w Kalinowie (diec. Ełcka), Karol Łuniewski z parafii Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach oraz Karol Młynarczyk z parafii św. Stanisława BM w Knychówku. Po zaprzysiężeniu nowych studentów, prefekt WSD, ks. Marcin Szymanik przedstawił sprawozdanie z działalności naukowo- dydaktycznej za rok akademicki 2017/2018. Nieodłącznym punktem inauguracji jest wykład inauguracyjny. W tym rok wygłosił go ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, do którego afiliowana jest drohiczyńska uczelnia. Prelegent przybliżył słuchaczom dorobek naukowy zmarłego przed rokiem brata – ks. prof. Stanisława Warzeszaka, w dziedzinie obrony życia nienarodzonych. Po odśpiewaniu hymnu „Gaudeamus igitur” głos zabrał ks. bp Tadeusz Pikus, który przypomniał zadania teologii. Następnie wszyscy udali się na poczęstunek do refektarza seminaryjnego. Oprawę muzyczną Eucharystii oraz części naukowej przygotował chór seminaryjny pod batutą ks. Jarosława Kuźmickiego oraz Chór Kameralny KOE z Sokołowa Podlaskiego pod kierunkiem pani Anety Mroczek.

Al. Rafał Oleksiuk

[ngg src=”galleries” ids=”154″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”40″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]