Wpisy

Misterium ku czci Niepokalanej

8 grudnia obchodziliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji nasi klerycy zaprosili mieszkańców seminarium i siostry zakonne z Drohiczyna na Misterium ku czci Niepokalanej, podczas którego wyrazili wdzięczność za posługę sióstr.

Al. Daniel Konik

Mikołaj w Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej

We wtorek 3 grudnia alumni naszego seminarium udali się do Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej na Mikołajki. Spotkanie mikołajkowe  rozpoczęło się od krótkich jasełek przedstawionych przez kleryków. Następnie do wszystkich zgromadzonych pensjonariuszek, sióstr albertynek i pracowników przybył święty Mikołaj, który rozdał wszystkim prezenty. Każdy, kto chciał otrzymać prezent, musiał wykonać zadanie wyznaczone przez Mikołaja i jego pomocników. Najczęściej były to wierszyki, kolęda, pytanie albo po prostu uśmiech. Jasełka i wizyta Mikołaja były przeplatane wspólnym śpiewem kolęd.

al. Karol Młynarczyk

Kandydatura do służby Królowi Pokornemu

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie czterech alumnów zostało przyjętych do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Mszy świętej przewodniczył ks. bp Piotr Sawczuk, a koncelebrowali przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. W swojej homilii ksiądz Biskup przypomniał, że „Chrystus przyszedł dać świadectwo prawdzie. Jest sługą prawdy, do niczego nie zmusza, niczego nie narzuca – tylko głosi, bo prawdy nie trzeba reklamować. Trzeba ją jedynie proklamować”. Ksiądz biskup zwrócił uwagę, że co prawda kandydatura jest wymogiem Prawa Kanonicznego, ale trzeba zrozumieć sens duchowy tego obrzędu, „zrozumieć, że jest to kandydatura do służby Królowi Pokornemu, który zbawia przez krzyż”.

Po homilii odbył się obrzęd przyjęcia alumnów piątego roku do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Kandydatami do święceń zostali: alumn Radosław Kalicki z parafii Trójcy Świętej w Dziadkowicach, al. Rafał Oleksiuk z parafii św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach, al. Wojciech Wdowiński z parafii NMP Królowej Polski w Wołominie oraz al. Piotr Wyszomierski z parafii św. Wojciecha w Skibniewie. Kandydaci wyrazili przed biskupem chęć dobrego przygotowania do godnego przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu oraz kształtowania swojego życia duchowego do wiernej służby Chrystusowi i Kościołowi.

al.Karol Młynarczyk

SWW Listopad 2019

W czwartek 21 listopada przeżywaliśmy Seminaryjny Wieczór Wiary. Tematem przewodnim spotkania było „Życie Jezusa jako przykład przeżywania swojej młodości”. Konferencję wygłosił dk. Beniamin Sęktas, który zestawił młodość i starość za czasów Pana Jezusa, podając za przykład Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni, z młodością i starością przeżywaną dzisiaj, w epoce ogromnego skoku technicznego. Po konferencji nastąpiła adoracja pogłębiająca i utrwalająca temat. Zapraszamy również na kolejny Seminaryjny Wieczór Wiary, który odbędzie się o stałej porze –  w czwartek o 20.00 –  19.12.2019 r. Tym razem zajmiemy się tematem „Wspaniała wieść dla wszystkich młodych”, a konferencję wygłosi dk. Paweł Sierakowski.

Serdecznie zapraszamy!

Wyjazd pastoralny

W ramach zajęć z teologii pastoralnej w dniu 7 listopada 2019 roku alumni IV, V i VI udali się na wyjazd do Warszawy. Podczas tego pobytu alumni odwiedzili siedzibę Pomocy Kościołowi w Potrzebie, gdzie pracuje pochodzący z naszej diecezji ks. Mariusz Boguszewski. Także nasi klerycy mogli się przyjrzeć pracy w Konferencji Episkopatu Polski oraz spotkać się z rzecznikiem Episkopatu także pochodzącym z naszej diecezji- ks. Pawłem Rytel- Andrianikiem. Następnie klerycy zwiedzili siedzibę Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce jak również w Muzeum poświęconym księdzu biskupowi Zygmuntowi Felińskiemu.

 

al. Mateusz Krasowski

Obłóczyny

Jak podkreślił w homilii ks. Biskup, strój ten będzie niezwykłym znakiem, gdyż mimo, że przed Danielem jeszcze daleka droga do zostania księdzem to już teraz ludziom, którzy zobaczą go w sutannie będzie przywoływał myśli związane z Bogiem, a dla niektórych może stać się nawet wyrzutem sumienia. Świadkiem tej doniosłej uroczystości była cała wspólnota seminaryjna alumnów i przełożonych a także licznie zgromadzona rodzina i przyjaciele obłóczanego.

Obrzęd obłóczyn w Wyższym Seminarium Duchownym odbywa się zwykle na początku III roku. Jest to okres w którym kończy się naukę przedmiotów filozoficznych, a rozpoczyna się przygodę z teologią. Zazwyczaj obrzędowi przewodniczy biskup. Motto na zaproszeniach było cytatem sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, który powiedział: „Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła.” Otaczajmy, więc alumna Daniela, jak i wszystkich, którzy niegdyś przywdziali strój duchowny modlitwą, by mężnie głosili wiarę zarówno wyglądem, jak i swoim życiem.

al. Rafał Oleksiuk

Kariera u Pana Boga – październikowy Seminaryjny Wieczór Wiary

„Kariera u Pana Boga”. Tym zdaniem rozpoczęliśmy kolejną serię Seminaryjnych Wieczorów Wiary. Tegoroczna edycja tych duchowych i przyjacielskich spotkań została tematycznie odświeżona dzięki nauczaniu papieża Franciszka zawartym w Adhortacji Apostolskiej Christus Vivit. Ideą jaka przyświeca nam, klerykom, zaangażowanym w realizacje Wieczorów Wiary jest umożliwienie młodemu człowiekowi spotkania z Chrystusem. Bezpośrednio temu mają służyć poszczególne elementy, na które składają się te spotkania młodych. Są nimi konferencje prowadzone przez kapłanów, adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź. Jako wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie chcemy skierować zaproszenie, do wszystkich młodych mężczyzn do uczestnictwa w Seminaryjnych Wieczorach Wiary. Niech tym zaproszeniem będą słowa papieża Franciszka „Nie pozwól, by skradziono ci nadzieję i radość, aby cię oszołomiono, chcąc użyć cię jako niewolnika do własnych interesów. Odważ się być kimś więcej, ponieważ twoje życie jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Nie musisz posiadać ani udawać. Możesz stać się tym, czym Bóg, twój Stwórca, wie, że jesteś, jeśli przyznasz, że jesteś powołany do wielkich rzeczy. Przyzywaj Ducha Świętego i idź z ufnością do wielkiego celu: świętości. W ten sposób nie będziesz kserokopią. Będziesz w pełni sobą samym”.

al. Radosław Kalicki

 

Międzynarodowa wystawa „Radziwiłłowie. Dzieje i spuścizna książąt”

W środę 9 października wraz z al. Piotrem Zdzieborskim oraz ks. Zenonem Czumajem – dyrektorem Muzeum Diecezjalnego, a także wykładowcą i opiekunem naszego koła historycznego, udaliśmy się do Wilna na otwarcie międzynarodowej wystawy pt. „Radziwiłłowie. Dzieje i spuścizna książąt”, która została otwarta 10 października Na wystawie wśród przedmiotów i dokumentów przywiezionych z 7 krajów, było kilka eksponatów z Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie. W otwarciu wystawy brała udział para prezydencka, Maciej Radziwiłł – potomek rodu Radzwiłłów, oraz nuncjusz apostolski na Litwie.  Przy okazji nie omieszkaliśmy zwiedzić Wilna oraz kilku istotnych miejsc na Litwie, m.in. katedrę, kościół Ducha Świętego, kaplicę Matki Boskiej Ostrobramskiej, dom św. Faustyny przy ulicy Grybo Gatvie, gdzie został jej przekazany tekst koronki do Bożego Miłosierdzia. W czasie pobytu w Wilnie weszliśmy również na Górę Trzech Krzyży – miejsce, gdzie według ustnych przekazów zamordowano 7 misjonarzy franciszkańskich. Odwiedziliśmy także kościół św. Rafała, w którym służył bł. ks. Antoni Beszta-Borowski, kościół św. apostołów Piotra i Pawła na Antokolu oraz cerkiew Świętego Ducha, gdzie spoczywają szczątki 3 prawosławnych świętych męczenników wileńskich – Antoniego, Jana i Eustachego. Opuszczając bogate w wydarzenia i postaci historyczne Wilno, udaliśmy się w drogę powrotną, zatrzymując się na krótko w Mariampolu. Miejsce to powinno być nam bliskie, gdyż spoczywają tu doczesne szczątki bł. Jerzego Matulewicza – odnowiciela księży marianów oraz biskupa wileńskiego, który to przywrócił do istnienia po carskich kasatach w XIX w. lub erygował kilka parafii w naszej diecezji: parafię w Dziadkowicach, w Milejczycach, Miłkowicach Maćkach, w Kłopotach Stanisławy, w Grodzisku koło Siemiatycz oraz parafię, z której pochodzę tj. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. W 1920 r. bł Jerzy Matulewicz nawiedził wszystkie, czyli 25, istniejące wtedy kościoły we wschodniej części naszej diecezji, na czele z obecną katedrą. Z pewnością ten wyjazd na długo pozostanie w naszej pamięci.

Al. Daniel Konik

Odpust ku czci św. Franciszka

4 września w kaplicy górnej naszego seminarium miał miejsce odpust ku czci św. Franciszka z Asyżu, którego tytuł ta kaplica nosi. Na zaproszenie administratora kaplicy, diakona Pawła Sierakowskiego, przybyli księża moderatorzy na czele z ks. rektorem Tadeuszem Syczewskim oraz alumni naszego seminarium.

Świętowanie rozpoczęliśmy od uroczystej godziny czytań, którą poprowadził diakon Arkadiusz Szmurło. W kazaniu diakon Beniamin Sęktas nawiązał do postaci „biedaczyny z Asyżu” i jego dążenia do realizacji woli Bożej w swoim życiu. Uroczystość zakończyła się Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz ucałowaniem ikony św. Franciszka.

 

al. Karol Młynarczyk

Zakończenie roku akademickiego 2018/19

Dnia 17.06.2019 r. nasi klerycy wzięli udział w Mszy Świętej celebrowanej przez księdza biskupa Tadeusza Pikusa z okazji zakończenia roku akademickiego. Na zakończenie Mszy Świętej ksiądz biskup Tadeusz w podzięce za przygotowanie Dnia Wspólnoty Wspólnot, wręczył klerykom krzyże oraz podziękowanie pisemne w formie dyplomów.

Al. Daniel Konik