Tag Archive for: konferencja

Dzień skupienia

Dnia 20 maja nasi alumni odbyli ostatni w tym roku dzień skupienia pod hasłem: „Żyć dobrze: żyć z Duchem Świętym”. Ten dzień skupienia był nieco inny niż poprzednie, gdyż klerycy przezywali go w drodze, to znaczy podczas wyprawy rowerowej. Po wysłuchaniu pierwszej konferencji w kaplicy seminaryjnej, wyruszyli w drogę. Po przebyciu promem rzekę Bug, punktem docelowym była parafia św. Stanisława Biskupa w Knychówku, gdzie alumni wysłuchali drugiej konferencji, i skorzystali z gościnności i serdeczności tamtejszego proboszcza ks. Antoniego Klukowskiego. Końcowym miejscem wyprawy rowerowej były Sawice, a dokładniej parafia Świętego Jerzego, to właśnie tam klerycy uczestniczyli w Mszy Świętej, która jest szczytem życia chrześcijańskiego. Korzystając z otwartości księdza proboszcza ks. Grzegorza Hermana, alumni posilili się i spędzili miło czas przy ognisku. Po powrocie była chwila czasu na odpoczynek, a w godzinach wieczornych odbyło się nabożeństwo majowe, oraz indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością przystąpienia do sakramentu pokuty, które zakończyło się modlitwą o święte i liczne powołania do naszego seminarium duchownego.

 

Al. Sylwester Drużba

[ngg src=”galleries” ids=”224″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″ images_per_page=”90″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Styczniowy Seminaryjny Wieczór Wiary

W czwartek 16 stycznia odbył się pierwszy w tym roku kalendarzowym Seminaryjny Wieczór Wiary, który odbył się pod hasłem „Młodość – czas marzeń i wyborów”, podczas którego wysłuchaliśmy konferencji dk. Arkadiusza Szmurło. Po konferencji udaliśmy się do kaplicy w celu adoracji w oparciu o treści konferencji. Również śpiewaliśmy kolędy na cześć nowonarodzonego Dziecięcia. Kolejny wieczór wiary odbędzie się 20 lutego, którego tematem przewodnim będzie „Młodzi mogą zmienić świat”. Konferencję wygłosi ks. Marcin Szymanik.

Al. Daniel Konik

[ngg src=”galleries” ids=”206″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Seminaryjny Wieczór Wiary – Kwiecień 2019

11 kwietnia 2019 r. po raz siódmy w tym roku szkolno – akademickim, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie zorganizowali Wieczór Wiary dla młodzieży męskiej. Wieczór tradycyjnie zaczął się od wspólnego spotkania w kawiarence przy kawie i ciastku. Następnie zebrani wysłuchali konferencji wykładowcy teologii fundamentalnej ks. Rafała Pokrywińskiego, na temat wiary i spotkania św. Tomasza Apostoła ze zmartwychwstałym Jezusem. Ostatnim punktem była adoracja w kaplicy seminaryjnej, gdzie można było przemodlić i pogłębić usłyszane treści w osobistym spotkaniu z Chrystusem na modlitwie. Na spotkanie przybyło ok. 15 chłopców z Ciechanowca, Wyszek, Bielska Podlaskiego, Hajnówki oraz Sokołowa Podlaskiego.

 

al. Rafał Oleksiuk

[ngg src=”galleries” ids=”180″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”30″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Seminaryjny Wieczór Wiary Marzec 2019

Dnia 21 marca 2019 r. odbył się kolejny Wieczór Wiary w naszym seminarium. Głównym tematem spotkania był „wybór”. Konferencję poprowadził ks. dr Dariusz Kucharek, ojciec duchowny kleryków. Swoją konferencję oparł na 2 apostołach: Piotrze i Judaszu. Każdy z nich musiał w swoim życiu dokonać pewnego wyboru a następnie ponieść jego konsekwencję. Ojciec duchowny przybliżył nam ich życie a w szczególności ostatnie dni przed śmiercią Jezusa na krzyżu. Po konferencji udaliśmy się na wspólną adorację, gdzie była także możliwość spowiedzi. Na wieczór wiary przybyło ok. 30 osób.

al. Piotr Zdzieborski

[ngg src=”galleries” ids=”178″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”30″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Gościniec niepodległości – konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

            Pod tą nazwą 20 października 2018 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie odbyła się konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Główną tematyką konferencji był udział Kościoła katolickiego w odradzaniu się narodowości polskiej.

            Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu „Bogurodzica”. Następnie rektor Wyższego Seminarium Duchownego przywitał zebranych: Jego Ekscelencję Tadeusza Pikusa, Biskupa Drohiczyńskiego, prelegentów konferencji, a także dyrektorów muzeów, przedstawicieli szkół, księży, osoby życia konsekrowanego i alumnów.

            Na wstępie, prowadzący spotkanie ks. dr Zenon Czumaj, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie, nawiązując do słów prymasa Wyszyńskiego „Pierwsza miłość po Bogu należy się ojczyźnie”, podkreślił znaczenie patriotyzmu oraz rolę Kościoła w odzyskaniu niepodległości.

            Następnie odbył się referat „Książeczki do nabożeństwa na straży zachowania polskości w okresie zaborów”, który wygłosił ks. dr hab. Tomasz Moskal z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podkreślił on, że modlitewniki i śpiewniki wydawane w okresie zaborów, odegrały nie tylko ważną rolę religijną, ale uchroniły przed zanikiem języka polskiego wśród ludności polskiej ze wszystkich warstw społecznych. Często były jedynym źródłem pisanego języka polskiego.

            Kolejny wykład, pod tytułem „Jasna Góra na polskich drogach ku niepodległości”, wygłosił o. dr Dariusz Cichor z Klasztoru Ojców Paulinów we Włodawie. Mówił on o znaczeniu klasztoru jasnogórskiego w podtrzymaniu ducha patriotyzmu w trudnych dla naszej ojczyzny momentach.

            Ostatni wykład: „Okoliczności wskrzeszenia diecezji podlaskiej w 1918 r.” wygłosił dr Rafał Dmowski z Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  Przybliżył okoliczności kasaty diecezji janowskiej, czyli podlaskiej po powstaniu styczniowym oraz jej odrodzenia w roku 1918, kiedy niepodległość odzyskiwała również nasza ojczyzna. W odrodzeniu diecezji podkreślił szczególną rolę ks. inf. Henryka Przeździeckiego, późniejszego Biskupa Siedleckiego.

            Po referatach odbyła się dyskusja. Na pytania zgromadzonych gości odpowiadali prelegenci konferencji. Następnie ks. dr Krzysztof Irek z Diecezji Sandomierskiej zaprezentował swoją książkę „Sługa Boży Ksiądz Biskup Zygmunt Łoziński. Opowieść o świecie, którego już nie ma”.

            Spotkanie podsumował ks. bp Tadeusz Pikus, który udzielił wszystkim zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

            Następnie wszyscy udali się na poczęstunek do refektarza seminaryjnego.

Al. Karol Młynarczyk

[ngg src=”galleries” ids=”159″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”40″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]