Tag Archive for: seminarium

Spotkanie rodzin

Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”. (Mt 10, 37) jednak w życiu zarówno księży i alumnów, zachowując właściwą hierarchię wartości, rodziny zajmują ważne miejsce, czego wyrazem jest doroczne spotkanie rodzin alumnów, które odbyło się 5 maja 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.

Dzień rozpoczął się od spotkania przy stole eucharystycznym, pod przewodnictwem bp Tadeusza Pikusa. W homilii przypomniał on zebranym jaki powinien być dobry pasterz na każdym stopniu kościelnej hierarchii. Po Mszy św. nastąpiła cześć artystyczna, w czasie której alumni przedstawili krótką inscenizację na temat życia i działalność św. Maksymiliana Kolbego. Rodziny alumnów miały również okazję do wzajemnej integracji przy wspólnym stole oraz zwiedzając seminaryjne zakątki. 

Al. Rafał Oleksiuk

[ngg src=”galleries” ids=”181″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”30″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

 

 

 

Seminaryjny Wieczór Wiary – Kwiecień 2019

11 kwietnia 2019 r. po raz siódmy w tym roku szkolno – akademickim, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie zorganizowali Wieczór Wiary dla młodzieży męskiej. Wieczór tradycyjnie zaczął się od wspólnego spotkania w kawiarence przy kawie i ciastku. Następnie zebrani wysłuchali konferencji wykładowcy teologii fundamentalnej ks. Rafała Pokrywińskiego, na temat wiary i spotkania św. Tomasza Apostoła ze zmartwychwstałym Jezusem. Ostatnim punktem była adoracja w kaplicy seminaryjnej, gdzie można było przemodlić i pogłębić usłyszane treści w osobistym spotkaniu z Chrystusem na modlitwie. Na spotkanie przybyło ok. 15 chłopców z Ciechanowca, Wyszek, Bielska Podlaskiego, Hajnówki oraz Sokołowa Podlaskiego.

 

al. Rafał Oleksiuk

[ngg src=”galleries” ids=”180″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”30″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Seminaryjny Wieczór Wiary Marzec 2019

Dnia 21 marca 2019 r. odbył się kolejny Wieczór Wiary w naszym seminarium. Głównym tematem spotkania był „wybór”. Konferencję poprowadził ks. dr Dariusz Kucharek, ojciec duchowny kleryków. Swoją konferencję oparł na 2 apostołach: Piotrze i Judaszu. Każdy z nich musiał w swoim życiu dokonać pewnego wyboru a następnie ponieść jego konsekwencję. Ojciec duchowny przybliżył nam ich życie a w szczególności ostatnie dni przed śmiercią Jezusa na krzyżu. Po konferencji udaliśmy się na wspólną adorację, gdzie była także możliwość spowiedzi. Na wieczór wiary przybyło ok. 30 osób.

al. Piotr Zdzieborski

[ngg src=”galleries” ids=”178″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”30″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Rekolekcje wielkopostne przed przyjęciem posług

10 marca 2019 r. w kaplicy seminaryjnej Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie ksiądz biskup ustanowił trzech alumnów III roku: Daniela Konika, Mateusza Krasowskiego i Piotra Zdzieborskiego w posłudze lektora oraz czterech alumnów IV roku: Radosława Kalickiego, Rafała Oleksiuka, Wojciecha Wdowińskiego oraz Piotra Wyszomierskiego w posłudze akolity.

W czasie Mszy Świętej ks. biskup pobłogosławił kandydatów a także symbolicznie wręczył lektorom – księgę Pisma Świętego, a akolitom – naczynie do udzielania Komunii Świętej. Na zakończenie Eucharystii alumni otrzymali również stosowne dekrety. Zadaniem lektorów będzie proklamowanie Słowa Bożego w czasie liturgii, natomiast do zadań akolitów należy przede wszystkim niesienie Pana Jezusa w Komunii Świętej chorym, ale również pomaganie diakonom i prezbiterom w czasie liturgii w przygotowaniu ołtarza i naczyń liturgicznych oraz pomaganie w razie potrzeby w udzielaniu Komunii Świętej.

Przygotowaniu do przyjęcia posług oraz dobremu wejściu w okres Wielkiego Postu służyły czterodniowe rekolekcje w ciszy prowadzone przez ks. Lucjana Chronchola z archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej.

Al. Rafał Oleksiuk

[ngg src=”galleries” ids=”177″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”40″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Eutrapelia

We wtorek 5 marca 2019 roku miało miejsce przedstawienie zwane Eutrapeliami. Przedstawienie to ma charakter humorystyczny oraz jest znakiem, że już kończy się karnawał, a zaraz wejdziemy w Wielki Post.

Al. Daniel Konik

[ngg src=”galleries” ids=”176″ display=”basic_thumbnail” number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Akatyst w wigilię Niepokalanej

Wzorem lat ubiegłych w wigilię Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryii Panny, czyli 7 grudnia, został odśpiewany akatyst. Nabożeństwu przewodniczył ks. Tomasz Szmurło, a o oprawę muzyczną zadbał seminaryjny chór. W nabożeństwie, prócz kleryków i księży, wzięli udział mężczyźni przygotowujący się do otrzymania funkcji ceremoniarza.

Al. Daniel Konik

[ngg src=”galleries” ids=”169″ display=”basic_thumbnail” number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Otrzęsiny

Tradycją naszego seminarium są otrzęsiny, które odbywają się w ostatni wieczór przed rozpoczęciem Adwentu. Ich organizatorem jest rok piąty. W tym roku byli to: Beniamin Sęktas, Paweł Sierakowski i Arkadiusz Szmurło. W tym roku do otrzęsin przystąpiło czterech alumnów pierwszego roku: Karol Młynarczyk, Karol Łuniewski, Dawid Bołtman i Michał Dziedzic. Każdy z nich, po odbyciu krótkiej rozmowy na swój temat,  otrzymał do wykonania  określone zadanie. Po wykonaniu swoich konkurencji wyżej wymienieni alumni pierwszego roku otrzymali pamiątkę wzięcia udziału w tym szczególnym wieczorze. Życzymy im wielu Bożych łask na dalsze lata formacji seminaryjnej!

Al. Arkadiusz Szmurło

[ngg src=”galleries” ids=”166″ display=”basic_thumbnail” number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Wybory seminaryjne

Zgodnie z tradycją, w ostatnią sobotę roku liturgicznego, 1 grudnia 2018 roku podczas uroczystej kolacji, w naszym seminarium odbyły się wybory na urząd dziekana, wicedziekana, proboszcza kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa i administratora kaplicy Świętego Franciszka.
Jako pierwsze zostały przeprowadzone wybory na urząd wicedziekana. Na urząd ten są wybierani alumni z III roku. Wicedziekanem został al. Mateusz Krasowski. Ksiądz rektor Tadeusz Syczewski pogratulował nowo wybranemu wicedziekanowi oraz podziękował ustępującemu z tego urzędu al. Rafałowi Oleksiukowi.
Następnie odbyły się wybory na urzędy dziekana, proboszcza i administratora, na które mogli być wybierani alumni V roku. Nowym dziekanem został al. Beniamin Sęktas.
Ostatnim głosowaniem był wybór proboszcza kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Został nim al. Arkadiusz Szmurło. Administratorem kaplicy św. Franciszka został al. Paweł Sierakowski.
Ksiądz rektor pogratulował nowo wybranym oraz życzył dobrej i owocnej posługi w nowej roli. Podziękował również dotychczasowemu dziekanowi diakonowi Bartoszowi Ojdanie, proboszczowi dk. Patrykowi Nagórnemu i administratorowi dk. Mateuszowi Roguskiemu za ostatni rok pracy. Ustępujący dziekan pogratulował swojemu zastępcy, a nowo wybrany dziekan podziękował za ten wybór, prosząc o współpracę i modlitwę. Swoje podziękowania i gratulacje złożyli również dotychczasowi proboszcz i administrator.
Al. Karol Młynarczyk

[ngg src=”galleries” ids=”165″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”30″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

Seminaryjny wieczór wiary – prawda o grzechu i potrzeba nawrócenia

Piętnastego Listopada odbył się drugi w roku akademickim 2017/2018 Seminaryjny Wieczór Wiary. Zgodnie z duchem tegorocznych Wieczorów, opartych na cyklu spotkań bohaterów Nowego Testamentu z Jezusem, jego tematem było spotkanie Jezusa z Marią Magdaleną. Przedmiotem zaś rozważań kerygmatyczne prawda o grzechu i potrzebie nawrócenia. Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu rozważano Psalm 51. Adorację poprowadzoną przez alumnów Michała Dziedzica, Dawida Bołtmana z roku pierwszego i Beniamina Sęktasa z roku piątego, poprzedziła katecheza wygłoszona przez diakona Michała Siduniaka. Diakon w swoich rozważaniach pochylił się szczególnie na „grzechach języka”. Wprowadzeniem do tej katechezy była drama przedstawiająca uwikłanie człowieka w grzech, niewiarę w piekło i odrzucenie Bożej miłości.

Al. Beniamin Sęktas

[ngg src=”galleries” ids=”161″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”50″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]

 

Gościniec niepodległości – konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

            Pod tą nazwą 20 października 2018 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie odbyła się konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Główną tematyką konferencji był udział Kościoła katolickiego w odradzaniu się narodowości polskiej.

            Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu „Bogurodzica”. Następnie rektor Wyższego Seminarium Duchownego przywitał zebranych: Jego Ekscelencję Tadeusza Pikusa, Biskupa Drohiczyńskiego, prelegentów konferencji, a także dyrektorów muzeów, przedstawicieli szkół, księży, osoby życia konsekrowanego i alumnów.

            Na wstępie, prowadzący spotkanie ks. dr Zenon Czumaj, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie, nawiązując do słów prymasa Wyszyńskiego „Pierwsza miłość po Bogu należy się ojczyźnie”, podkreślił znaczenie patriotyzmu oraz rolę Kościoła w odzyskaniu niepodległości.

            Następnie odbył się referat „Książeczki do nabożeństwa na straży zachowania polskości w okresie zaborów”, który wygłosił ks. dr hab. Tomasz Moskal z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podkreślił on, że modlitewniki i śpiewniki wydawane w okresie zaborów, odegrały nie tylko ważną rolę religijną, ale uchroniły przed zanikiem języka polskiego wśród ludności polskiej ze wszystkich warstw społecznych. Często były jedynym źródłem pisanego języka polskiego.

            Kolejny wykład, pod tytułem „Jasna Góra na polskich drogach ku niepodległości”, wygłosił o. dr Dariusz Cichor z Klasztoru Ojców Paulinów we Włodawie. Mówił on o znaczeniu klasztoru jasnogórskiego w podtrzymaniu ducha patriotyzmu w trudnych dla naszej ojczyzny momentach.

            Ostatni wykład: „Okoliczności wskrzeszenia diecezji podlaskiej w 1918 r.” wygłosił dr Rafał Dmowski z Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  Przybliżył okoliczności kasaty diecezji janowskiej, czyli podlaskiej po powstaniu styczniowym oraz jej odrodzenia w roku 1918, kiedy niepodległość odzyskiwała również nasza ojczyzna. W odrodzeniu diecezji podkreślił szczególną rolę ks. inf. Henryka Przeździeckiego, późniejszego Biskupa Siedleckiego.

            Po referatach odbyła się dyskusja. Na pytania zgromadzonych gości odpowiadali prelegenci konferencji. Następnie ks. dr Krzysztof Irek z Diecezji Sandomierskiej zaprezentował swoją książkę „Sługa Boży Ksiądz Biskup Zygmunt Łoziński. Opowieść o świecie, którego już nie ma”.

            Spotkanie podsumował ks. bp Tadeusz Pikus, który udzielił wszystkim zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

            Następnie wszyscy udali się na poczęstunek do refektarza seminaryjnego.

Al. Karol Młynarczyk

[ngg src=”galleries” ids=”159″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”40″ number_of_columns=”3″ show_slideshow_link=”0″]