Wpisy

Wybory i otrzęsiny

     W sobotę 1 grudnia 2019 r. wraz z rozpoczęciem nowego roku liturgicznego, nasi klerycy po odmówieniu I Nieszporów, udali się do refektarza seminaryjnego, aby wybrać władze kleryckie – dziekana alumnów, wicedziekana, proboszcza kaplicy i adminstratora kaplicy św. Franciszka. Dziekanem został al. Wojciech Wdowiński, wicedziekanem al. Daniel Piotrowski, proboszczem kaplicy al. Radosław Kalicki, a administratorem – al. Piotr Wyszomierski. Po wybraniu władz, klerycy wraz księdzem biskupem Piotrem Sawczukiem, ordynariuszem naszej diecezji, księdzem biskupem seniorem Antonim Pacyfikiem Dydyczem, z księżmi moderatorami oraz siostrami sercankami i siostrami służkami udali się na aulę seminaryjną, gdzie miały miejsce otrzęsiny alumna z pierwszego roku.

Al. Daniel Konik

Wybory seminaryjne

Zgodnie z tradycją, w ostatnią sobotę roku liturgicznego, 1 grudnia 2018 roku podczas uroczystej kolacji, w naszym seminarium odbyły się wybory na urząd dziekana, wicedziekana, proboszcza kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa i administratora kaplicy Świętego Franciszka.
Jako pierwsze zostały przeprowadzone wybory na urząd wicedziekana. Na urząd ten są wybierani alumni z III roku. Wicedziekanem został al. Mateusz Krasowski. Ksiądz rektor Tadeusz Syczewski pogratulował nowo wybranemu wicedziekanowi oraz podziękował ustępującemu z tego urzędu al. Rafałowi Oleksiukowi.
Następnie odbyły się wybory na urzędy dziekana, proboszcza i administratora, na które mogli być wybierani alumni V roku. Nowym dziekanem został al. Beniamin Sęktas.
Ostatnim głosowaniem był wybór proboszcza kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Został nim al. Arkadiusz Szmurło. Administratorem kaplicy św. Franciszka został al. Paweł Sierakowski.
Ksiądz rektor pogratulował nowo wybranym oraz życzył dobrej i owocnej posługi w nowej roli. Podziękował również dotychczasowemu dziekanowi diakonowi Bartoszowi Ojdanie, proboszczowi dk. Patrykowi Nagórnemu i administratorowi dk. Mateuszowi Roguskiemu za ostatni rok pracy. Ustępujący dziekan pogratulował swojemu zastępcy, a nowo wybrany dziekan podziękował za ten wybór, prosząc o współpracę i modlitwę. Swoje podziękowania i gratulacje złożyli również dotychczasowi proboszcz i administrator.
Al. Karol Młynarczyk

Wybory w kleryckim kole Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

8 grudnia bieżącego roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, miało miejsce spotkanie kleryckiego koła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, podczas którego odbyły się wybory do nowego zarządu naszego koła. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, po której przystąpiliśmy go głosowania. Czytaj dalej

Wybory władz kleryckich i otrzęsiny andrzejkowe

Zgodnie z przyjętym zwyczajem w wieczór andrzejkowy klerycy WSD w Drohiczynie wybrali spośród siebie dziekana, wice-dziekana, proboszcza kaplicy głównej i administratora górnej kaplicy – św. Franciszka. Uroczystą kolację, podczas której miały miejsce wybory, przygotowali ustępujący z tych funkcji alumni VI roku: dk. Daniel Plewka (dziekan, wice-dziekan), dk. Marcin Łyczewski (proboszcz), dk. Paweł Koc (administrator). Naszą seminaryjną uroczystość uświetnił swoją obecnością ks. bp Tadeusz Pikus – pasterz naszej diecezji. Czytaj dalej