Intencje różańcowe na październik 2021

Październik 2021

 

O liczne i święte powołania zakonne oraz kapłańskie, w szczególności do naszego seminarium.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 11. Ks. Grzegorz Konopacki 3C
2. Ks. Łukasz Borzęcki 12. Ks. Łukasz Redosz 4C
3. Ks. Jarosław Rzymski 13. Ks. Eugeniusz Wintow 5C
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 1B 14. Ks. Sylwester Grzeszczuk 1R
5. Ks. Piotr Wyszomierski 2B 15. Ks. Bartosz Margański 2R
6. Ks. Zenon Czumaj 3B 16. Ks. Michał Sawicki 3R
7. Ks. Tomasz Żukowski 4B 17. Ks. Patryk Nagórny 4R
8. Ks. Adam Pańczuk 5B 18. Ks. Mateusz Roguski 5R
9. Ks. Krzysztof Antolik 1C 19. Ks. Michał Siduniak
10. Ks. Maciej Domańszczyński 2C 20. Ks. Wojciech Wdowiński

 

 

O wytrwanie w powołaniu przez kapłanów i osoby konsekrowane.

 

1. O. Dariusz Kucharek 4C
2. Maciej Mieszczyński 5C
3. Karol Młynarczyk 1R
4. Daniel Piotrowski 2R
5. Dk. Daniel Konik 3R
6. Dk. Mateusz Krasowski 4R
7. Dk. Piotr Zdzieborski 5R
8. Sylwester Drużba
9. Karol Łuniewski

 

al.Karol Młynarczyk

Intencje różańcowe na lipiec, sierpień i wrzesień 2021

Lipiec 2021

 

O błogosławieństwo dla pracujących w rolnictwie

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 5R 11. Ks. Grzegorz Konopacki 5B
2. Ks. Marcin Szymanik 12. Ks. Łukasz Redosz 1C
3. Ks. Jarosław Rzymski 13. Ks. Eugeniusz Wintow 2C
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 14. Ks. Sylwester Grzeszczuk 3C
5. Ks. Tomasz Szmurło 15. Ks. Bartosz Margański 4C
6. Ks. Zenon Czumaj 16. Ks. Michał Sawicki 5C
7. Ks. Tomasz Żukowski 1B 17. Ks. Patryk Nagórny 1R
8. Ks. Adam Pańczuk 2B 18. Ks. Mateusz Roguski 2R
9. Ks. Krzysztof Antolik 3B 19. Ks. Michał Siduniak 3R
10. Ks. Maciej Domańszczyński 4B 20. Ks. Wojciech Wdowiński 4R

 

 

O liczne i święte powołania zakonne oraz kapłańskie, w szczególności do naszego seminarium.

 

1. O. Dariusz Kucharek 1C 11.    
2. Maciej Mieszczyński 2C 12.    
3. Michał Dziedzic 3C 13.    
4. Karol Młynarczyk 4C 14.    
5. Daniel Piotrowski 5C 15.    
6. Dk. Daniel Konik 1R 16.    
7. Dk. Mateusz Krasowski 2R 17.    
8. Dk. Piotr Zdzieborski 3R 18.    
9. Sylwester Drużba 4R 19.    
10. Karol Łuniewski 5R 20.    

 

al. Karol Młynarczyk

 

 

Sierpień 2021

 

O liczne i święte powołania zakonne oraz kapłańskie, w szczególności do naszego seminarium.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 11. Ks. Grzegorz Konopacki 1C
2. Ks. Marcin Szymanik 12. Ks. Łukasz Redosz 2C
3. Ks. Jarosław Rzymski 13. Ks. Eugeniusz Wintow 3C
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 14. Ks. Sylwester Grzeszczuk 4C
5. Ks. Tomasz Szmurło 15. Ks. Bartosz Margański 5C
6. Ks. Zenon Czumaj 1B 16. Ks. Michał Sawicki 1R
7. Ks. Tomasz Żukowski 2B 17. Ks. Patryk Nagórny 2R
8. Ks. Adam Pańczuk 3B 18. Ks. Mateusz Roguski 3R
9. Ks. Krzysztof Antolik 4B 19. Ks. Michał Siduniak 4R
10. Ks. Maciej Domańszczyński 5B 20. Ks. Wojciech Wdowiński 5R

 

 

O dar prawdziwej wolności dla osób uzależnionych

 

1. O. Dariusz Kucharek 2C 11.    
2. Maciej Mieszczyński 3C 12.    
3. Michał Dziedzic 4C 13.    
4. Karol Młynarczyk 5C 14.    
5. Daniel Piotrowski 1R 15.    
6. Dk. Daniel Konik 2R 16.    
7. Dk. Mateusz Krasowski 3R 17.    
8. Dk. Piotr Zdzieborski 4R 18.    
9. Sylwester Drużba 5R 19.    
10. Karol Łuniewski 20.    

 

al. Karol Młynarczyk

 

 

 

Wrzesień 2021

 

O dary Ducha Świętego  dla dzieci i młodzieży

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 11. Ks. Grzegorz Konopacki 2C
2. Ks. Marcin Szymanik 12. Ks. Łukasz Redosz 3C
3. Ks. Jarosław Rzymski 13. Ks. Eugeniusz Wintow 4C
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 14. Ks. Sylwester Grzeszczuk 5C
5. Ks. Tomasz Szmurło 1B 15. Ks. Bartosz Margański 1R
6. Ks. Zenon Czumaj 2B 16. Ks. Michał Sawicki 2R
7. Ks. Tomasz Żukowski 3B 17. Ks. Patryk Nagórny 3R
8. Ks. Adam Pańczuk 4B 18. Ks. Mateusz Roguski 4R
9. Ks. Krzysztof Antolik 5B 19. Ks. Michał Siduniak 5R
10. Ks. Maciej Domańszczyński 1C 20. Ks. Wojciech Wdowiński

 

 

O liczne i święte powołania zakonne oraz kapłańskie, w szczególności do naszego seminarium.

 

1. O. Dariusz Kucharek 3C 11.    
2. Maciej Mieszczyński 4C 12.    
3. Michał Dziedzic 5C 13.    
4. Karol Młynarczyk 1R 14.    
5. Daniel Piotrowski 2R 15.    
6. Dk. Daniel Konik 3R 16.    
7. Dk. Mateusz Krasowski 4R 17.    
8. Dk. Piotr Zdzieborski 5R 18.    
9. Sylwester Drużba 19.    
10. Karol Łuniewski 20.    

 

al. Karol Młynarczyk

 

Intencje różańcowe na czerwiec 2021

O liczne i święte powołania zakonne oraz kapłańskie, w szczególności do naszego seminarium.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 4R 11. Ks. Grzegorz Konopacki 4B
2. Ks. Marcin Szymanik 5R 12. Ks. Łukasz Redosz 5B
3. Ks. Jarosław Rzymski 13. Ks. Eugeniusz Wintow 1C
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 14. Ks. Sylwester Grzeszczuk 2C
5. Ks. Tomasz Szmurło 15. Ks. Bartosz Margański 3C
6. Ks. Zenon Czumaj 16. Ks. Michał Sawicki 4C
7. Ks. Tomasz Żukowski 17. Ks. Patryk Nagórny 5C
8. Ks. Adam Pańczuk 1B 18. Ks. Mateusz Roguski 1R
9. Ks. Krzysztof Antolik 2B 19. Ks. Michał Siduniak 2R
10. Ks. Maciej Domańszczyński 3B 20. Ks. Wojciech Wdowiński 3R

 

 

Za kapłanów nowo wyświęconych i świętujących kolejne rocznice święceń kapłańskich.

 

1. O. Dariusz Kucharek 5B 11.    
2. Maciej Mieszczyński 1C 12.    
3. Michał Dziedzic 2C 13.    
4. Karol Młynarczyk 3C 14.    
5. Daniel Piotrowski 4C 15.    
6. Dk. Daniel Konik 5C 16.    
7. Dk. Mateusz Krasowski 1R 17.    
8. Dk. Piotr Zdzieborski 2R 18.    
9. Sylwester Drużba 3R 19.    
10. Karol Łuniewski 4R 20.    

 

al. Karol Młynarczyk

 

Intencje różańcowe na maj 2021

 

O potrzebne łaski dla przygotowujących się do święceń diakonatu i prezbiteratu.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 3R 11. Ks. Grzegorz Konopacki 3B
2. Ks. Marcin Szymanik 4R 12. Ks. Łukasz Redosz 4B
3. Ks. Jarosław Rzymski 5R 13. Ks. Eugeniusz Wintow 5B
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 14. Ks. Sylwester Grzeszczuk 1C
5. Ks. Tomasz Szmurło 15. Ks. Bartosz Margański 2C
6. Ks. Zenon Czumaj 16. Ks. Michał Sawicki 3C
7. Ks. Tomasz Żukowski 17. Ks. Patryk Nagórny 4C
8. Ks. Adam Pańczuk 18. Ks. Mateusz Roguski 5C
9. Ks. Krzysztof Antolik 1B 19. Ks. Michał Siduniak 1R
10. Ks. Maciej Domańszczyński 2B 20. Dk. Wojciech Wdowiński 2R

 

 

O liczne i święte powołania, a w szczególności do naszego seminarium.

 

1. O. Dariusz Kucharek 4B
2. Maciej Mieszczyński 5B
3. Michał Dziedzic 1C
4. Karol Młynarczyk 2C
5. Daniel Piotrowski 3C
6. Daniel Konik 4C
7. Mateusz Krasowski 5C
8. Piotr Zdzieborski 1R
9. Sylwester Drużba 2R
10. Karol Łuniewski 3R

al. Karol Młynarczyk

Intencje różańcowe na marzec 2021

O łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 5C 11. Ks. Maciej Domańszczyński
2. Ks. Marcin Szymanik 1R 12. Ks. Grzegorz Konopacki 1B
3. Ks. Jarosław Rzymski 2R 13. Ks. Łukasz Redosz 2B
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 3R 14. Ks. Eugeniusz Wintow 3B
5. Ks. Tomasz Szmurło 4R 15. Ks. Sylwester Grzeszczuk 4B
6. Ks. Zenon Czumaj 5R 16. Ks. Bartosz Margański 5B
7. Ks. Tomasz Żukowski 17. Ks. Michał Sawicki 1C
8. Ks. Adam Pańczuk 18. Ks. Patryk Nagórny 2C
9. Ks. Grzegorz Zasłonka 19. Ks. Mateusz Roguski 3C
10. Ks. Krzysztof Antolik 20. Ks. Michał Siduniak 4C

 

 

W intencji nowych, licznych i świętych powołań do naszego seminarium.

 

1. O. Dariusz Kucharek 2B 11. Karol Łuniewski 2R
2. Maciej Mieszczyński 3B 12.    
3. Michał Dziedzic 4B 13.    
4. Karol Młynarczyk 5B 14.    
5. Daniel Piotrowski 1C 15.    
6. Daniel Konik 2C 16.    
7. Mateusz Krasowski 3C 17.    
8. Piotr Zdzieborski 4C 18.    
9. Dk. Wojciech Wdowiński 5C 19.    
10. Sylwester Drużba 1R 20.    

 

al. Karol Młynarczyk

Intencje różańcowe na luty 2021

W intencji nowych, licznych i świętych powołań do naszego seminarium.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 4C 11. Ks. Maciej Domańszczyński
2. Ks. Marcin Szymanik 5C 12. Ks. Grzegorz Konopacki
3. Ks. Jarosław Rzymski 1R 13. Ks. Łukasz Redosz 1B
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 2R 14. Ks. Eugeniusz Wintow 2B
5. Ks. Tomasz Szmurło 3R 15. Ks. Sylwester Grzeszczuk 3B
6. Ks. Zenon Czumaj 4R 16. Ks. Bartosz Margański 4B
7. Ks. Tomasz Żukowski 5R 17. Ks. Michał Sawicki 5B
8. Ks. Adam Pańczuk 18. Ks. Patryk Nagórny 1C
9. Ks. Grzegorz Zasłonka 19. Ks. Mateusz Roguski 2C
10. Ks. Krzysztof Antolik 20. Ks. Michał Siduniak 3C

 

 

W intencjach osób życia konsekrowanego, w szczególny sposób o święte i liczne powołania.

 

1. O. Dariusz Kucharek 1B 11. Dk. Wojciech Wdowiński 1R
2. Maciej Mieszczyński 2B 12. Dk. Piotr Wyszomierski 2R
3. Michał Dziedzic 3B 13. Sylwester Drużba 3R
4. Karol Młynarczyk 4B 14. Karol Łuniewski 4R
5. Daniel Piotrowski 5B 15.    
6. Daniel Konik 1C 16.    
7. Mateusz Krasowski 2C 17.    
8. Piotr Zdzieborski 3C 18.    
9. Dk. Radosław Kalicki 4C 19.    
10. Dk. Rafał Oleksiuk 5C 20.    

 

al. Karol Młynarczyk

 

Intencje różańcowe na styczeń 2021

O błogosławieństwo Boże dla rodzin oczekujących potomstwa.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 3C 11. Ks. Maciej Domańszczyński
2. Ks. Marcin Szymanik 4C 12. Ks. Grzegorz Konopacki
3. Ks. Jarosław Rzymski 5C 13. Ks. Łukasz Redosz
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 1R 14. Ks. Eugeniusz Wintow 1B
5. Ks. Tomasz Szmurło 2R 15. Ks. Sylwester Grzeszczuk 2B
6. Ks. Zenon Czumaj 3R 16. Ks. Bartosz Margański 3B
7. Ks. Tomasz Żukowski 4R 17. Ks. Michał Sawicki 4B
8. Ks. Adam Pańczuk 5R 18. Ks. Patryk Nagórny 5B
9. Ks. Grzegorz Zasłonka 19. Ks. Mateusz Roguski 1C
10. Ks. Krzysztof Antolik 20. Ks. Michał Siduniak 2C

 

 

O powołania kapłańskie  i zakonne, szczególnie z naszej diecezji.

 

1. O. Dariusz Kucharek 11. Dk. Wojciech Wdowiński 5C
2. Maciej Mieszczyński 1B 12. Dk. Piotr Wyszomierski 1R
3. Michał Dziedzic 2B 13. Sylwester Drużba 2R
4. Karol Młynarczyk 3B 14. Karol Łuniewski 3R
5. Daniel Piotrowski 4B 15.    
6. Daniel Konik 5B 16.    
7. Mateusz Krasowski 1C 17.    
8. Piotr Zdzieborski 2C 18.    
9. Dk. Radosław Kalicki 3C 19.    
10. Dk. Rafał Oleksiuk 4C 20.    

 

al. Karol Młynarczyk

Intencje różańcowe na grudzień 2020

W intencji nowych, licznych i świętych powołań do naszego seminarium.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 2C 11. Ks. Maciej Domańszczyński
2. Ks. Marcin Szymanik 3C 12. Ks. Grzegorz Konopacki
3. Ks. Jarosław Rzymski 4C 13. Ks. Łukasz Redosz
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 5C 14. Ks. Eugeniusz Wintow
5. Ks. Tomasz Szmurło 1R 15. Ks. Sylwester Grzeszczuk 1B
6. Ks. Zenon Czumaj 2R 16. Ks. Bartosz Margański 2B
7. Ks. Tomasz Żukowski 3R 17. Ks. Michał Sawicki 3B
8. Ks. Adam Pańczuk 4R 18. Ks. Patryk Nagórny 4B
9. Ks. Grzegorz Zasłonka 5R 19. Ks. Mateusz Roguski 5B
10. Ks. Krzysztof Antolik 20. Ks. Michał Siduniak 1C

 

 

O owocne przeżycie Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia.

 

1. O. Dariusz Kucharek 11. Dk. Wojciech Wdowiński 4C
2. Maciej Mieszczyński 12. Dk. Piotr Wyszomierski 5C
3. Michał Dziedzic 1B 13. Sylwester Drużba 1R
4. Karol Młynarczyk 2B 14. Karol Łuniewski 2R
5. Daniel Piotrowski 3B 15.    
6. Daniel Konik 4B 16.    
7. Mateusz Krasowski 5B 17.    
8. Piotr Zdzieborski 1C 18.    
9. Dk. Radosław Kalicki 2C 19.    
10. Dk. Rafał Oleksiuk 3C 20.    

 

al. Karol Młynarczyk

Intencje różańcowe na listopad 2020

W intencji nowych, licznych i świętych powołań do naszego seminarium.

                                                                                                        

1. Ks. Tadeusz Syczewski 1C 11. Ks. Maciej Domańszczyński
2. Ks. Marcin Szymanik 2C 12. Ks. Grzegorz Konopacki
3. Ks. Jarosław Rzymski 3C 13. Ks. Łukasz Redosz
4. Ks. Łukasz Gołębiewski 4C 14. Ks. Eugeniusz Wintow
5. Ks. Tomasz Szmurło 5C 15. Ks. Sylwester Grzeszczuk
6. Ks. Zenon Czumaj 1R 16. Ks. Bartosz Margański 1B
7. Ks. Tomasz Żukowski 2R 17. Ks. Michał Sawicki 2B
8. Ks. Adam Pańczuk 3R 18. Ks. Patryk Nagórny 3B
9. Ks. Grzegorz Zasłonka 4R 19. Ks. Mateusz Roguski 4B
10. Ks. Krzysztof Antolik 5R 20. Ks. Michał Siduniak 5B

 

 

O ustanie epidemii koronawirusa oraz o zdrowie dla dotkniętych chorobą.

 

1. O. Dariusz Kucharek 11. Dk. Wojciech Wdowiński 3C
2. Maciej Mieszczyński 12. Dk. Piotr Wyszomierski 4C
3. Michał Dziedzic 13. Sylwester Drużba 5C
4. Karol Młynarczyk 1B 14. Karol Łuniewski 1R
5. Daniel Piotrowski 2B 15.    
6. Daniel Konik 3B 16.    
7. Mateusz Krasowski 4B 17.    
8. Piotr Zdzieborski 5B 18.    
9. Dk. Radosław Kalicki 1C 19.    
10. Dk. Rafał Oleksiuk 2C 20.    

 

al. Karol Młynarczyk