Tag Archive for: oaza

Centralna Oaza Matka 2016

Od 13 do 15 maja na „Kopiej Górce” w Krościenku nad Dunajcem odbyła się Centralna Oaza Matka. Na majowy weekend do tego małego górskiego miasteczka, które Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki uczynił centrum Ruchu Światło – Życie, zjechało kilkuset członków ruchu z całej Polski. Diecezję Drohiczyńską reprezentowali al. Rafał Oleksiuk, al. Wojciech Jakubowski oraz Edyta Krawczyk.

Centralna Oaza Matka, odbywająca się tradycyjnie w weekend przed Zielonymi Świątkami, rozpoczyna rok formacyjny, który w tym roku przebiegać będzie pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. Moderator generalny Ruchu Światło – Życie, ks. Marek Sędek, w zaproszeniu na COM pisał: „Kościół jest żywy dzięki Duchowi Świętemu, który go napełnia swoją mocą. Dlatego też nie jest przypadkiem, że czas uroczystości Zesłania Ducha Świętego przeżywamy w naszym ruchu jako Centralną Oazę Matkę. Tu zostajemy ubogaceni darami Pocieszyciela, którego Zmartwychwstały posyła swoim uczniom, aby życie Boże przekazywać naszym wspólnotom i kręgom rodzin. Niech więc czas Centralnej Oazy Matki w Krościenku nad Dunajcem stanie się dla całego naszego ruchu sposobnością do napełniania się życiem Bożym, aby moc Ducha Świętego rozlała się na wszystkich uczestników i zespoły diakonii oaz rekolekcyjnych w Polsce i we wszystkich krajach, do których dotarł charyzmat światło-życie.” Centralnym punktem było czuwanie w sobotni wieczór, podczas którego trwaliśmy na modlitwie do Ducha Świętego psalmami oraz Akatystem – prastarą chrześcijańską modlitwą wywodzącą się z tradycji bizantyjskiej.  Niedziela zaczęła się uroczystą jutrznią w czasie, której 100 osób otrzymało błogosławieństwo i krzyż animatorski z rąk moderatora generalnego. Krzyż ten jest niezwykłym wyróżnieniem dla oazowicza, gdyż otrzymuje się go po latach formacji, ale również zadaniem odważnego głoszenia Ewangelii na co dzień.

W tym roku dwoje oazowiczów z naszej diecezji – Edyta i Wojtek mieli zaszczyt dostąpić tego wyróżnienia. Po jutrzni odbyła się Msza Św., na której przedstawiciele ze wszystkich diecezji otrzymali świecę oazową, aby ruszyć z tym światłem we wszystkie strony Polski, na oazy diecezjalne. Pobłogosławione zostały również osoby wyjeżdżające prowadzić rekolekcje w duchu Ruchu Światło – Życie za granicą, w Kenii, Kazachstanie i Ekwadorze.

Spotkanie oazowiczów z całej Polski pozwoliło poczuć niezwykłą jedność oraz wlać w serca wiele otuchy i radości, że mimo trudnych czasów wciąż jest wiele młodzieży i rodzin chcących formować się w Ruchu Światło – Życie, po to by coraz bardziej zakorzeniać się w Bogu i stawać się świadkami Chrystusa w swoich środowiskach.

 

al.Rafał Oleksiuk

„Gwałtownik Królestwa Bożego” – 29. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

27 lutego 1987 roku to ważna data dla każdego oazowicza. Tego właśnie dnia do domu Pana odszedł założyciel Ruchu Światło-Życie, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Dlatego też, kleryckie koło Ruchu Światło-Życie zorganizowało w seminarium uroczyste obchody tej rocznicy. Rozpoczęły się uroczystą Eucharystią w kaplicy seminaryjnej. We wprowadzeniu do Mszy przypomniano, że przez dzieło ks. Franciszka w ciągu kilkudziesięciu lat „przewinęło się” kilka milionów Polaków, a więc Ruch Światło-Życie miał wpływ na kształtowanie i formację całych pokoleń. Po Eucharystii klerycy kontynuowali świętowanie, w seminaryjnej kawiarence przy kawie i ciastku nawiązując do typowej dla Oazy uczty miłości – Agapy. W ciągu dnia przybliżana była postać założyciela Oazy, a dzień zakończył się różańcem, podczas którego czytane były rozważania ks. Blachnickiego. Czytaj dalej