Grudniowy wieczór wiary w WSD

         15 grudnia odbył się ostatni w tym roku wieczór wiary z adoracją dla chłopców w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Postacią, która towarzyszyła nam w grudniu był Zacheusz. Ta postać zwierzchnika celników, o którym czytamy na kartach Ewangelii, była również przedmiotem rozważań papieża Franciszka podczas homilii na podkrakowskich Brzegach w sierpniu tego roku. Zacheusz – człowiek z nieciekawą, grzeszną przeszłością musiał pokonać wiele przeszkód, by spotkać się z Jezusem. Franciszek wymienia trzy główne przeszkody: niska samoocena, strach przed ośmieszeniem i szemrzący tłum. Podczas adoracji oraz  konferencji, wygłoszonej przez dk. Mariusza Muchę, próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie jak pokonać podobne przeszkody, które uniemożliwiają nam spotkanie z Jezusem. Podczas  wieczoru wiary przywoływaliśmy historię współczesnych ludzi, którzy podobnie jak Zacheusz mierzą się z przeszkodami na drodze wiary.

        Mogliśmy zobaczyć, że historia Zacheusza ma uniwersalne, pełne nadziei przesłanie do ludzi wszystkich czasów. Papież Franciszek, komentując tę ewangelię podczas ŚDM mówił: „Pan nie chce zostać tylko w tym pięknym mieście czy w miłych wspomnieniach, ale chce przyjść do twego domu, być obecnym w twoim codziennym życiu: w nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach. (…) Jezus prosząc, by mógł przyjść do twego domu, jak to uczynił w przypadku Zacheusza, wzywa cię po imieniu. Twoje imię jest Mu drogie. Imię Zacheusz w ówczesnym języku przywoływało pamięć Boga. Zaufajcie pamięci Boga. Jego pamięć nie jest «twardym dyskiem», który rejestruje i zapisuje wszystkie nasze dane, ale czułym współczującym sercem, które cieszy się, trwale usuwając wszelkie nasze ślady zła. Spróbujmy teraz także i my naśladować wierną pamięć Boga i strzec dobra, które otrzymaliśmy w tych dniach”.

       Cieszymy się, że Seminaryjne Wieczory Wiary w minionym roku cieszyły się tak dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży i jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy umożliwiają przyjazd chłopców do Drohiczyna. Wszelkie informacje o kolejnych spotkaniach można śledzić na stronie internetowej seminarium.

al. Rafał Oleksiuk

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”75″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Mikołaj 2016

               Jak co roku, w okresie adwentu – członkowie Kleryckiego Koła Caritas zorganizowali „akcję z Mikołajem”. Udawali się do ludzi chorych, samotnych, a także do dobrodziejów i pracowników naszego seminarium, mieszkających na terenie Drohiczyna. Wizytę zawsze rozpoczynało przeczytanie fragmentu z Pisma Świętego o Narodzeniu Pańskim. Później składaliśmy życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a także wręczaliśmy prezenty. Wszystkie odwiedziny upiększał śpiew kolęd. Paczki dla osób potrzebujących zostały zorganizowane dzięki uprzejmości Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w ramach XI Zbiórki Żywności Caritas „Tak, pomagam!”. Wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło, niech Bóg stokroć wynagrodzi.

al. Bartosz Margański

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”74″ exclusions=”1491″ sortorder=”1492,1497,1491,1490,1493,1494,1495,1496,1498,1499,1500,1502,1501″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”32″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Jam jest Niepokalane Poczęcie

       W kalendarzu seminaryjnym 8 grudnia to szczególny dzień. Kościół katolicki obchodzi tego dnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nasza wspólnota każdego roku spotyka się w auli seminaryjnej, aby uczcić Matkę Najświętszą. Tego dnia wystawiane jest Misterium które przygotowują alumni kursu IV.

      Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od Mszy Świętej o godzinie 10. Modliliśmy się szczególnie za Ruch Światło Życie, które w tym dniu obchodzi swoje święto patronalne. Następnie od godz. 12 do 13 zebraliśmy się w kaplicy seminaryjnej na Godzinę Łaski. Wypraszaliśmy w tym szczególnym czasie potrzebne dary dla nas i całego świata.

     O godzinie 18.00 uczestniczyliśmy w Akatyście ku czci Bogurodzicy. Jest to tradycyjna modlitwa kościołów wschodnich. Wraz z chórem śpiewa się specjalne wezwania. Cała modlitwa odbywa się na stojąco przed ikoną.

     Wieczorem o godzinie 20.00 zostało wystawione Misterium o Niepokalanym Poczęciu NMP. W tym roku wydarzenie to miało szczególny wymiar. Zostały zaproszone na nie wszystkie siostry zakonne z naszej Diecezji. Spotkało się to z pozytywnym odzewem ze strony sióstr. Były przedstawicielki prawie wszystkich klasztorów. Na początku ks. prał Tadeusz Syczewski, rektor seminarium skierował do wszystkich słowo wstępne.  Wyraził w nim ogromną radość z obecności wszystkich zaproszonych gości.

      Misterium składało się z trzech scen. W pierwszej z nich, św. Jan Apostoł opowiadał swoim uczniom o Matce Bożej. Następnie odegrana została scena przesłuchania Franciszka- pastuszka z Fatimy, któremu objawiła się Matka Boża w roku 1917. Trzecia scena przedstawiała rozmowę papieża Jana Pawła II z prymasem kardynałem Wyszyńskim podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.

       Misterium zakończyło słowo pasterskie i błogosławieństwo  księdza biskupa Antoniego Dydycza, biskupa seniora. Ksiądz biskup wyraził w nim wdzięczność aktorom oraz zebranym gościom. Na koniec wszyscy spotkaliśmy się przy słodkim pączku i kawie, aby wspólnie przedłużyć radosne świętowanie.

al. Michał Siduniak

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”73″ sortorder=”1481,1475,1483,1477,1476,1478,1479,1482,1480,1484,1485,1486,1487,1488,1489″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”25″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Wieczór wyborów i otrzęsin

            26 listopada 2016 r.  podczas uroczystej kolacji, odbyły się wybory nowych władz seminaryjnych. Alumni w wolnych, demokratycznych wyborach wybrali kleryków, którzy będą sprawować najważniejsze funkcje we wspólnocie. Dziekanem alumnów został al. Bartosz Margański, vice-dziekanem al. Beniamin Sęktas. Proboszczem kaplicy będzie al. Michał Sawicki, a administratorem kaplicy św. Franciszka, al. Sylwester Grzeszczuk. Nad przebiegiem wyborów i liczeniem głosów czuwali: ks. Rektor; Ojciec Duchowny oraz ks. Prefekt.

            Po zakończeniu wyborów wspólnota przeszła na aule, gdzie wręczono nagrody zwycięzcom wewnątrzseminaryjnych turniejów w tenisa stołowego i bilarda. Następnie odbyły się otrzęsiny alumnów I roku oraz nowego profesora WSD – ks. Marcina Gołębiewskiego. Po wykonaniu prostych, zabawnych zadań wszyscy zostali uroczyście przyjęci do wspólnoty seminaryjnej.

al. Rafał Oleksiuk

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”72″ sortorder=”1439,1442,1443,1448,1438,1441,1440,1444,1445,1449,1446,1447,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1460,1459,1457,1458,1470,1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1471,1472,1473,1474″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”50″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Christus regnat !

              Z tegoroczną Uroczystością Chrystusa Króla kojarzyć się nam będzie zapewne Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski oraz zamknięcie Drzwi Świętych w Watykanie przez papieża Franciszka. Jednakże tego dnia w naszej diecezji miało więcej ciekawych wydarzeń. 20 listopada 2016 r. swoje święto patronalne obchodziło Wyższe Seminarium Duchowne, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Akcja Katolicka.

             Świętowaniu kleryków towarzyszyła, bardziej uroczysta niż zwykle liturgia godzin, rozpoczęta nieszporami w sobotę wieczorem, a kontynuowana w niedzielę jutrznią, modlitwą południową i godziną czytań. O godz. 15 w katedrze rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Tadeusz Pikus. Podczas Mszy biskup ustanowił w kandydaturze do diakonatu i kapłaństwa alumnów V roku: al. Sylwestra Grzeszczuka z par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czartajewie, al. Bartosza Margańskiego z par. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, al. Michała Sawickiego z par. św. Stanisława BM w Skrzeszewie, al. Mateusza Ujazdowskiego z par. św. Wawrzyńca w Korytnicy. Obrzęd kandydatury wprowadził papież Paweł VI, który w motu proprio „Ad pascendum” pisał: „Ten, kto pragnie przyjąć Diakonat lub Prezbiterat, wyjawia publicznie swoją wolę ofiarowania się Bogu i Kościołowi dla wykonywania przyjmowanych święceń. Kościół ze swej strony przyjmuje tę ofiarę, a tego, który ją składa, wybiera i wzywa, by przygotował się do przyjęcia święceń. W ten też sposób zostaje on prawnie włączony do grona kandydatów do Diakonatu i Prezbiteratu”.

             Tego dnia przyrzeczenie złożyli również nowi członkowie KSM. Młodzież, która przygotowywał się do tego dnia podczas trzydniowych rekolekcji, publicznie wyraziła gotowość do „pracy nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu , Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.” Również Akcja Katolicka wzbogaciła się tego dnia o nowych członków, którzy chcą aktywnie działać, by wraz z hierarchią kościelną realizować misję apostolską oraz budować Kościół Chrystusowy. Na koniec Mszy odczytano Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.

            Ogłoszenie królowania Jezusa napełnia radością, ale również stawia przed nami zadanie do pracy nad sobą, gdyż jak pisał Orygenes: Co zaś dotyczy samego królestwa Bożego, należy pamiętać, że jak „sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z niesprawiedliwością” ani też jak „nic wspólnego nie ma światło z ciemnością”, ani wreszcie jak nie ma „wspólnoty Chrystusa z Belialem”, tak też królestwo Boże jest nie do pogodzenia z królestwem grzechu. Jeśli zatem chcemy, aby Bóg w nas królował, „niechaj grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele”, ale raczej zadajmy śmierć „temu, co jest przyziemne w naszych członkach”, by wydać owoce Ducha. Wtedy Pan przechadzać się będzie w nas, jakby w duchowym raju”

 

al. Rafał Oleksiuk

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”71″ sortorder=”1423,1424,1425,1432,1427,1428,1426,1430,1429,1434,1431,1433,1435,1436,1437″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Sztuka wspinania

                17 listopada, jak w każdy trzeci czwartek miesiąca, w Drohiczynie zorganizowany został Seminaryjny Wieczór Wiary, czyli comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu dla chłopców pod hasłem: „Jak mam wstać, czyli sztuka wspinania się”.

               Zgromadzonych w imieniu wszystkich kleryków przywitał al. Beniamin Sęktas, a następnie wprowadził w temat przewodni adoracji. Przed wystawieniem Najswiętszego Sakramentu zgromadzeni wysłuchali konferencji dk. Krzysztofa Antolika. Diakon zwrócił uwagę na naszą relację z Panem Bogiem, w której kluczową przeszkodą jest grzech.  Dk. Krzysztof auważył, iż „Bóg od samego początku ukazuje się jako ten który nas kocha i pragnie naszego szczęścia.  Relacja Stworzenie-stwórca, Bóg-człowiek powinna być relacją miłości. To z powodu grzechu, który się pojawił na świecie z winy szatana nie możemy odbudować pełnej relacji z Panem Bogiem. Często przez swoje wybory odpowiadamy grzechem na miłość Bożą”. Przypomniał też słowa z ewangelii wg św. Jana: „Tak bowiem Bóg umiłował Świat, że Syna swego jednorodzonego, dał aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to aby świat potępił, ale  po to aby świat był przez niego zbawiony” . (J 3, 16-18) . W czasie konferencji padły również słowa papieżą Franciszek, który mówił na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, że „Bóg, kiedy nas wzywa do  siebie, pragnie zapomnieć to co grzeszne i słabe. Wzywając nas patrzy na wszystko co moglibyśmy zrobić , na całą miłość, jaką jesteśmy w stanie rozsiewać”.

             Nasze doczesne życie można przyrównać do wędrówki ku Niebu. Nasza podróż nierzadko jest wspinaczką po stromym zboczu. W walce z grzechem zdarzają się nam często wciąż te same upadki. Chodzi jednak o to by powstawać i dalej iść ku szczytowi, nie patrzeć w dół. Mogą dotykać nas kontuzje, ale na szczęście jest lekarz – Jezus Chrystus Pan. Jeśli upadniemy zawsze możemy podnieść wzrok w górę, zobaczyć oblicze Jezusa, chwycić się jego wyciągniętej dłoni oraz usłyszeć: Podnieś się i idź ze mną dalej!

            Adoracja zgromadziła ok. 25 chłopców z całej diecezji, m. in. z Drohiczyna, Siemiatycz (WNMP), Sokołowa Podlaskiego (Konkatedra i Salezjanie), Węgrowa (Bazylika), Sarnak, oraz Wyrozęb.. Podziękowania należą się księżom, którzy poświęcili swój czas, aby przywieźć młodzież do Drohiczyna. Kolejna adoracja już 15 grudnia. Serdecznie zapraszamy!

 

al. Grzegorz Konopacki

 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”70″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”40″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

„Dopóki piłka w grze…”

           Jan Paweł II, znany ze swego zamiłowania do sportu, mówił: „Potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego.” Benedykt XVI, choć nie był nigdy wielkim sportowcem podobnie twierdził, iż „Aktywność sportowa należy do środków, które prowadzą do harmonijnego rozwoju osoby i jej doskonalenia moralnego.” Nie dziwi zatem, że dla kleryków sport jest również ważną częścią życia.

        11 listopada alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie z powodzeniem rywalizowali w Łochowie w VII dorocznym turnieju piłki nożnej z okazji Święta Niepodległości. Klerycy zajęli II miejsce, pokonując bez straty gola drużyny piekarni „Robson” i gminy Łochów, przegrywając w finale z zespołem „My Center” dopiero po serii rzutów karnych. Turniej tradycyjnie cieszył się wielkim zainteresowaniem, a trybuny hali w Łochowie wypełniły się po brzegi całymi rodzinami, które dopingowały swoich mężów, ojców, braci i kolegów, walczących na boisku.

          Kilka dni wcześniej WSD Drohiczyn wzięło udział w Pucharze Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Kielcach. Organizował go Ks. Bp Marian Florczyk  – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa sportowców. Nasi alumni w pięknym stylu rozbili drużynę WSD Radom, jednak później zabrakło trochę szczęścia, by pokonać drużynę franciszkanów z Łodzi i w efekcie Drohiczyn zakończył rozgrywki na 5. miejscu. Mimo niezaspokojonego apetytu na podium tych rozgrywek, alumni nie tracą zapału do treningów i patrzą z optymizmem w przyszłość, gdyż jest to świetna pozycja wyjściowa do tego, by już w lutym w Warszawie powalczyć o tytuł Mistrzów Polski Seminariów Duchownych. 

          Skład WSD Drohiczyn: bramkarz – Rafał Oleksiuk; obrońcy – Wojciech Jakubowski, ks. Dariusz Kucharek, Mateusz Roguski, Wojciech Wdowiński; napastnicy – Radosław Kalicki, Piotr Zdzieborski, Bartosz Ojdana, Maciej Pawluk.

al. Rafał Oleksiuk

 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”69″ sortorder=”1400,1401,1392,1404,1408,1403,1406,1407,1405,1409,1387,1388,1386,1389,1390,1402,1391,1393,1394,1398,1395,1396,1397,1399″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”33″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Już duchowny, a jeszcze nie ksiądz

            Nasza diecezja ma kolejnego diakona. 12 listopada 2016 r. święcenia diakońskie, z rąk ks. Bp Tadeusza Pikusa, przyjął alumn Łukasz Redosz. W ten sposób Łukasz został włączony do grona duchowieństwa.
           W formacji seminaryjnej okres diakonatu trwa zwykle zaledwie rok, ale nie jest tylko zwykłym okresem przejściowym, który trzeba zaliczyć, aby otrzymać święcenia prezbiteratu. Grecki termin „diákonos” oznacza sługę, więc czas diakonatu jest okresem, w którym alumn uczy się służby, a właśnie na posługiwaniu opiera się całe późniejsze życie kapłana.
          Do zadań diakona należą: asystowanie w czasie liturgii, czytanie Ewangelii, głoszenie kazań i homilii, szafowanie Komunią św., udzielanie sakramentu chrztu, błogosławienie i asystowanie przy zawieraniu małżeństwa, sprawowanie niektórych sakramentaliów, przewodniczenie różnym nabożeństwom oraz obrzędom pogrzebowym. Diakoni nie mogą jednak odprawiać Mszy św., spowiadać i udzielać sakramentu namaszczenia chorych. Od chwili święceń diakona obowiązuje codzienna modlitwa Liturgią Godzin oraz przestrzeganie celibatu.
         Diakon może od tej chwili w pełni iść za słowami Jezusa: „Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym! A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.” (Mk 10, 44-45).

al. Rafał Oleksiuk

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”68″ sortorder=”1356,1357,1360,1361,1362,1359,1363,1364,1367,1366,1368,1369,1358,1365,1371,1370,1375,1376,1372,1373,1374,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”30″ number_of_columns=”3″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” ngg_triggers_display=”never” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Tydzień Misyjny

         26 października z okazji trwającego w Kościele Tygodnia Misyjnego nasze seminarium odwiedził  o. Luca Bovio IMC – sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej. Przewodniczył Mszy Świętej w naszej kaplicy i wygłosił homilię w której uświadamiał nam, że żyjąc w kraju, gdzie nie brak kapłanów powinniśmy pamiętać o potrzebach misyjnych świata. Wieczorem obejrzeliśmy film, który opowiadał o Papieskiej Unii Misyjnej i historii założyciela tego dzieła – bł. ojca Pawła Manny.

        Spotkanie pomógł zorganizować ks. Robert Krasowski, który w odpowiada w naszej diecezji za sprawy misyjne. Dzięki takim spotkaniom w klerykach wzrasta świadomość misyjna i wrażliwość na potrzeby ludzi we wszystkich zakątkach ziemi.

al. Rafał Oleksiuk

Bóg jest blisko – Adoracja WSD Drohiczyn